Οι αλλαγές στην ΕΠΕ με το Ν. 4541/2018


Οι αλλαγές στην ΕΠΕ με το Ν. 4541/2018
Οι αλλαγές στην ΕΠΕ με το Ν. 4541/2018

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι αλλαγές στην ΕΠΕ με το Ν. 4541/2018», στις 13/02/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους/νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με το εμπορικό/εταιρικό δίκαιο και ιδιαίτερα με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, λογιστές, αλλά και σε διαχειριστές ΕΠΕ, οικονομικούς και λοιπούς συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστική κατάρτιση για το νομικό πλαίσιο των ΕΠΕ και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του για την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση και αξιολόγηση των αλλαγών που εισήχθησαν με τον νέο Ν.4541/2018 στο πλαίσιο αναμόρφωσης/εκσυγχρονισμού του δικαίου των ΕΠΕ για να διευκολύνει τον συμμετέχοντα στην κατανόηση, εμβάθυνση και ευχερέστερη αντιμετώπιση θεμάτων που απορρέουν από την πρακτική του δικαίου των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αναμόρφωση του Ν. 3190/1955 με τον Ν.4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/31.5.2018) (Προσπάθεια “εκσυγχρονισμού” του δικαίου της ΕΠΕ)

Σύσταση ΕΠΕ: συμβολαιογραφικό έγγραφο ή πρότυπο καταστατικό (αρ. 9 Ν. 4441/2016) - Πότε αποκτά νομική προσωπικότητα η ΕΠΕ;

Επωνυμία - Ελάχιστο κεφάλαιο - Πιστοποίηση καταβολής του - Ελάχιστη ονομαστική αξία εταιρικών μεριδίων - Ορισμένη διάρκεια - ΕΠΕ αορίστου χρόνου

Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού

Προσαρμογή σε διατάξεις καταχώρισης και δημοσιότητας (αρ. 15 και 16 Ν. 3419/2005 περί ΓΕΜΗ)

Τροποποιήσεις καταστατικού - Νέα διπλή πλειοψηφία κεφαλαίου και προσώπων - Διατυπώσεις δημοσιότητας (κατάργηση της “διπλής” δημοσιότητας) - Διατήρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου

Γενική αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας για επίλυση διαφορών

Οργάνωση - Διοίκηση - Λειτουργία ΕΠΕ

Πρόσκληση για σύγκληση οποιαδήποτε Συνέλευσης και με e-mail

Συνέλευση εταίρων με τηλεδιάσκεψη: Ατομικό δικαίωμα εταίρου (προϋποθέσεις)

Τακτική Συνέλευση εταίρων μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης

Ανάκληση Διαχειριστή ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο (προϋποθέσεις)

Επίλυση του ζητήματος της ανάκλησης διαχειριστή για σπουδαίο λόγο σε διμελή ΕΠΕ

Παραίτηση διαχειριστή ΕΠΕ

Ορισμός καθεστώτος εγκατάστασης υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής ΕΠΕ κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (προϋποθέσεις)

Οικονομικές Καταστάσεις και διανομή κερδών

Επικαιροποίηση του πλαισίου σύνταξης, ελέγχου και δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων ΕΠΕ - ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) - Ενοποίηση (αρ. 32 Ν. 4308/2014)

Δικαίωμα επί των καθαρών κερδών, βάσει οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα με τα εταιρικά μερίδια (αν δεν προκύπτει άλλως από το καταστατικό)

Υποχρεωτική τήρηση Εταιρικών βιβλίων (εταίρων, πρακτικών συνελεύσεων εταίρων, πρακτικών διαχείρισης)

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων - Έξοδος εταίρου

Εν ζωή: Μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο - Ισχύς από εγγραφή στο βιβλίο εταίρων

Αιτία θανάτου: Δυνατή καταστατική υποχρέωση μεταβίβασης από τους κληρονόμους

Έξοδος εταίρου από εταιρεία: Καταστατική αναγκαστική εξαγορά επί εξόδου

Λύση και εκκαθάριση της ΕΠΕ – Αναβίωση

Συγκριτικές παρατηρήσεις (σχέση ΕΠΕ με ΑΕ και ΙΚΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Α. Αλεπάκος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακά στο Εμπορικό-Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και νομικός σύμβουλος μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων. Είναι Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού "ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ", Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την κατάρτιση και εφαρμογή Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Νόμων, έχει επανειλημμένα συμμετάσχει ως εισηγητής σε Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες και Σεμινάρια για θέματα Εμπορικού, Τραπεζικού, Χρηματιστηριακού Δικαίου και Δικαίου των Επιχειρήσεων και ως μέλος της επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων στο Εμπορικό Δίκαιο για την απόκτηση άδειας Δικηγορικού Λειτουργήματος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα, μελέτες και σχόλια που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα νομικά περιοδικά, μονογραφία με τίτλο «Ο παραμερισμός της νομικής προσωπικότητας στην Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας στο συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της ΑΕ» με επιμέλεια του καθηγητή Ε. Περάκη.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13/02/2019

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100 €

Για νομικά πρόσωπα: 130 €

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 08/02/2019

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής

Όσοι εγγραφούν έως 28/01/19, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο seminars@cecl.gr.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.