Επιστημονικό συνέδριο: Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022


Επιστημονικό συνέδριο: Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022
Επιστημονικό συνέδριο: Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022

Επιστημονικό Συνέδριο

O Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η Νομική Σχολή ΕΚΠΑ διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με θέμα:

Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας:
ν. 4996/2022 και 4961/2022

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αμφιθέατρο « Ι. Δρακόπουλος»

Τρίτη 14.2.2023 (ώρα: 16:00 - 20:30) και Τετάρτη 15.2.2023 (ώρα: 16:00 - 21:00)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1Η ΗΜΕΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 15:30 – 16:00

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: 16:00 – 16:30

Ι. Νέες ρυθμίσεις στον οπτικοακουστικό τομέα: Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2019/789 - Τα νέα άρθρα 3Α, 3Β και 35 του ν. 2121/1993 (16:30 - 17:15)

Πρόεδρος: Παναγιώτης Τσίρης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΠΙ, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

1. Τεχνολογική ουδετερότητα της ταυτόχρονης, άνευ περικοπών και αλλοιώσεων αναμετάδοσης έργων και προστατευομένων αντικειμένων, στο παράδειγμα της IPTV

Γεώργιος Μπαμπέτας, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

2. Τα νέα άρθρα 3Β και 3Α του ν. 2121/1993: Κανόνες άσκησης δικαιωμάτων για ορισμένες παρεπόμενες επιγραμμικές (online) μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών- Η περίπτωση της μετάδοσης προγραμμάτων μέσω απευθείας διαβίβασης (direct injection)

Ευαγγελία Κοκοτσάκη, Δ.Ν., Δικηγόρος

ΙΙ. Νέοι θεσμοί συλλογικής διαχείρισης (17:15 – 18:15)

Πρόεδρος: Ειρήνη Σταματούδη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

1. Χορήγηση συλλογικών αδειών με διευρυμένη συλλογική διαχείριση

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

2. Ο θεσμός των Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης και η λειτουργία τους στην ελληνική έννομη τάξη

Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M., Πιστοποιημένη Δικηγόρος σε Διαμεσολάβηση, Επιστημονική Συνεργάτης ΟΠΙ

3. Έργα εκτός Εμπορίου: Η εισαγωγή της ενωσιακής ρύθμισης στην εθνική έννομη τάξη: Εφαρμογή και Προκλήσεις

Εύα Μουστάκα, ΜΑ, Δικηγόρος ΟΠΙ, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Συζήτηση: 18:15 – 18:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30 – 19:00

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αν. Κοσμήτορας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

IΙΙ. Νέο δίκαιο των συμφωνιών εκμετάλλευσης (19:00 – 20:00)

1. H δέουσα και αναλογική αμοιβή

Γιώργος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, Διδάσκων École des Hautes Études Appliquées du Droit

2. Η αξίωση πρόσθετης αμοιβής

Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου, LL.M. Δικηγόρος

3. Το δικαίωμα ανάκλησης των δημιουργών και των ερμηνευτών

Γιάννος Παραμυθιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20:00 – 20:30

2Η ΗΜΕΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 15:30-16:00

Ι. Νέα και αναδιαμορφωμένα δικαιώματα (16:00 – 17:00)

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπαμπέτας, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

1. Το νέο συγγενικό δικαίωμα των εκδοτών τύπου

Άννα Δεσποτίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

2. Η νέα ρύθμιση του δικαιώματος δημοσίου δανεισμού

Θεόδωρος Φ. Χίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

3. Η τρισδιάστατη εκτύπωση μετά τους ν. 4996/2022 και 4961/2022

Γιάννης Γεωργόπουλος, Δ.N. Πανεπιστημίου Ντύσσελντορφ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Συζήτηση 17:00 – 17:30

ΙI. Νέοι θεσμοί προστασίας (17:30 – 18:30)

Πρόεδρος: Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

1. Η ευθύνη των επιγραμμικών παρόχων για τον διαμοιρασμό προστατευόμενων έργων υπό το πρίσμα του ν. 4996/2022

Χάρις Τσίγκου, Δ.Ν., DEA Propriété Intellectuelle, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

2. Έννομη προστασία δικαιούχων κατά τον ν. 4996/2022 - Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Άννα Εμ. Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος, Δ.Ν. Α.Π.Θ.

3. Η συμβολή του WIPO στην εναλλακτική επίλυση διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας και περιεχομένου που αναρτάται στο διαδίκτυο*

Αλεξία Γκορίτσα, Νομικός Σύμβουλος, Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO Arbitration and Mediation Center)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30 – 19:00

ΙΙΙ. Νέοι περιορισμοί και εξαιρέσεις (19:00 – 20:15)

Πρόεδρος: Άννα Δεσποτίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

1. Η νέα εξαίρεση για τη χρήση σε διδασκαλία

Mαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Αν. Διευθύντρια ΟΠΙ, Δικηγόρος

2. H εξαίρεση εξόρυξης κειμένου και δεδομένων στην Οδηγία 790/2019 - ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο

Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

3. Η αναπαραγωγή έργων εικαστικών τεχνών που έχουν καταστεί κοινό κτήμα

Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

4. Η νέα εξαίρεση για τις επιγραμμικές χρήσεις της γελοιογραφίας, παρωδίας και μίμησης

Δημήτρης Σαραφιανός, Δ.Ν., Δικηγόρος

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20:15 – 20:45

ΠΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 20:45 – 21:00

*Παρουσίαση μέσω ζωντανής σύνδεσης