ΕΕΔ: Ομιλία Στέφανου Καραμέρου - Σύμβαση της Χάγης της 30ης Ιουνίου 2005 για τις συμφωνίες παρεκτάσεως της δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη επί παραβιάσεως της ρήτρας


ΕΕΔ: Ομιλία Στέφανου Καραμέρου - Σύμβαση της Χάγης της 30ης Ιουνίου 2005 για τις συμφωνίες παρεκτάσεως της δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη επί παραβιάσεως της ρήτρας
ΕΕΔ: Ομιλία Στέφανου Καραμέρου - Σύμβαση της Χάγης της 30ης Ιουνίου 2005 για τις συμφωνίες παρεκτάσεως της δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη επί παραβιάσεως της ρήτρας

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Στέφανου Καραμέρου, Δικηγόρου, ΔΝ
Σύμβαση της Χάγης της 30ης Ιουνίου 2005 για τις συμφωνίες παρεκτάσεως της δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη επί παραβιάσεως της ρήτρας
20:40 – 21:00 Προφορικές ερωτήσεις-παρεμβάσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ι. Εισαγωγική θέση του προβλήματος – Ο πρωτεύων σκοπός της Συμβάσεως και τα μέσα πραγματώσεώς του

ΙΙ. Δικαιοσυγκριτική αποτίμηση της Συμβάσεως και του Καν ΒρυξΙα ως προς την τελεσφόρα πραγμάτωση της ρήτρας παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας

ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία αξιώσεων αποζημιώσεως εντός του πεδίου ισχύος της Συμβάσεως

  • Α. Απόρριψη της αγωγής από το forum derogatum ως απαράδεκτης ή αναστολή της εκδικάσεώς της
  • Β. Εκδίκαση της αγωγής από το forum derogatum στην ουσία της
    • α. Απόφαση επί της ουσίας δίχως κρίση για την εγκυρότητα της ρήτρας
    • β. Απόφαση επί της ουσίας και επί της δικαστικής δαπάνης

IV. Το ζήτημα της συμβατότητας της αγωγής αποζημιώσεως με το σύστημα της Συμβάσεως

V. Το πρόβλημα της θεμελιώσεως της ερευνώμενης αποζημιωτικής ευθύνης στο common law και στις δικαιοταξίες του ηπειρωτικού ευρωπαϊκού δικαίου

VI. Επίδραση του δεδικασμένου της αλλοδαπής αποφάσεως στην δίκη της αποζημιώσεως

VII. H αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεως επί αγωγής αποζημιώσεως σε συμβληθέν κράτος


ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση μέχρι την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην κορυφή της σελίδας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.