ΕΕΔ: Ομιλία Νικολάου Κατηφόρη - Η νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την επίσπευση δικαστικών ενεργειών και πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τα άρθρ. 10 παρ. 14 ν. 3156/2003 και 2 παρ. 4 ν. 4354/2015


ΕΕΔ: Ομιλία Νικολάου Κατηφόρη - Η νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την επίσπευση δικαστικών ενεργειών και πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τα άρθρ. 10 παρ. 14 ν. 3156/2003 και 2 παρ. 4 ν. 4354/2015
ΕΕΔ: Ομιλία Νικολάου Κατηφόρη - Η νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την επίσπευση δικαστικών ενεργειών και πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τα άρθρ. 10 παρ. 14 ν. 3156/2003 και 2 παρ. 4 ν. 4354/2015

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές συναντήσεις

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου και ώρα 20:00

Αλλαγή τρόπου διεξαγωγής για έκτακτους και απρόοπτους λόγους: Η συνάντηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω zoom.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Νικολάου Κατηφόρη, Αναπλ. Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για την επίσπευση δικαστικών ενεργειών και πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τα άρθρ. 10 παρ. 14 ν. 3156/2003 και 2 παρ. 4 ν. 4354/2015
20:40 – 21:00 Ερωτήσεις-παρεμβάσεις.

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση μέχρι τη Tρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην κορυφή της σελίδας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.