ΕΕΔ: Ομιλία Κωνσταντίνας Σημαιοφορίδου - Ζητήματα καθορισμού της έννοιας του καταναλωτή και ιδίως του επενδυτή καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο βάσει της νομολογίας του ΔΕΕ και της ελληνικής νομολογίας


ΕΕΔ: Ομιλία Κωνσταντίνας Σημαιοφορίδου - Ζητήματα καθορισμού της έννοιας του καταναλωτή και ιδίως του επενδυτή καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο βάσει της νομολογίας του ΔΕΕ και της ελληνικής νομολογίας
ΕΕΔ: Ομιλία Κωνσταντίνας Σημαιοφορίδου - Ζητήματα καθορισμού της έννοιας του καταναλωτή και ιδίως του επενδυτή καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο βάσει της νομολογίας του ΔΕΕ και της ελληνικής νομολογίας

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Κωνσταντίνας Σημαιοφορίδου, Δικηγόρου, υποψ. ΔΝ
Ζητήματα καθορισμού της έννοιας του καταναλωτή και ιδίως του επενδυτή καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο βάσει της νομολογίας του ΔΕΕ και της ελληνικής νομολογίας
20:40 – 21:00 Προφορικές ερωτήσεις-παρεμβάσεις.


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

I. Εισαγωγικά.

II. Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο (ιδίως στον Κανονισμό 1215/2012) - Σχολιασμός επίκαιρης νομολογίας.

III. Ειδικότερα το ζήτημα της έννοιας του καταναλωτή στις συμβάσεις διττού σκοπού.

IV. Η ΔΕΕ 10.12.2020, C-774/19- A.B. - Β.Β: ο παίκτης πόκερ ως καταναλωτής.

V. Η έννοια του επενδυτή καταναλωτή στον Κανονισμό 1215/2012 σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ.

VI. Η έννοια του επενδυτή καταναλωτή σύμφωνα με την ελληνική νομολογία - Οι επιμέρους διατυπωθείσες θέσεις.

VII. Η πλέον πρόσφατη μεταστροφή της ελληνικής νομολογίας στο ζήτημα του χαρακτηρισμού του επενδυτή ως καταναλωτή (με αφορμή τις ΕφΑθ 4564/2022∙ ΕφΑθ 4782/2022∙ ΤριμΕφΑθ 3165/2021∙ ΤριμΕφΑθ 3169/2021∙ ΤριμΕφΑθ 3937/2021∙ ΠολΠρΑθ 3784/2023∙ ΜονΠρΑθ 378/2024∙ ΜονΠρΑθ 5590/2023).


ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση μέχρι την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην κορυφή της σελίδας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.