Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Οι αλλαγές που επιφέρει ο ν. 5053/2023 στην εργατική νομοθεσία


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Οι αλλαγές που επιφέρει ο ν. 5053/2023 στην εργατική νομοθεσία
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Οι αλλαγές που επιφέρει ο ν. 5053/2023 στην εργατική νομοθεσία

Οι θέσεις πληρώθηκαν. Σας ευχαριστούμε για το μεγάλο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας.

Ο Β' κύκλος θα πραγματοποιηθεί στις 18/11/2023. Πληροφορίες εδώ.

Οι αλλαγές που επιφέρει ο ν. 5053/2023 στην εργατική νομοθεσία

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 4 ωρών

Σάββατο 11/11/2023, 10:00 - 14:00

Διδάσκων: Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 4 ωρών στο Εργατικό Δίκαιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιρειών, λογιστές καθώς και επαγγελματίες που ασχολούνται στην πράξη με το εργατικό δίκαιο και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις νέες διατάξεις του ν. 5053/2023.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αφορά στην εφαρμογή στην πράξη του ν. 5053/2023 και στις αλλαγές που ο νόμος αυτός επιφέρει στο εργατικό δίκαιο. Στόχος είναι η ερμηνεία των νέων διατάξεων και η ανάπτυξη όλων των κρίσιμων σχετικών νομικών ζητημάτων. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει διαδραστικά χαρακτηριστικά και θα υπάρχει διαρκής δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Νέες υποχρεώσεις ενημέρωσης των εργαζομένων για τους ουσιώδεις όρους εργασίας

• Περιεχόμενο - προθεσμίες ενημέρωσης

• Ανάρτηση ουσιωδών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο Π.Σ. «Εργάνη ΙΙ»

• Έννομες συνέπειες - δικαιώματα εργαζομένου - κυρώσεις εργοδότη

2. Προστασία έναντι της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

• Δοκιμαστική περίοδος - έννοια - έννομες συνέπειες

• Προστασία έναντι αντιποίνων

• Υποχρέωση πληροφόρησης για τους λόγους της απόλυσης

• Αποδεικτικές διευκολύνσεις υπέρ του απολυθέντος

• Νέο καθεστώς αναγγελίας λύσης της σύμβασης εργασίας στο Π.Σ. «Εργάνη ΙΙ»

3. Εργασία κατά παραγγελία

• Έννοια - εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις

4. Ρύθμιση του χρόνου εργασίας

• Παράλληλη απασχόληση - έννοια - εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις

• Χρόνος υποχρεωτικής κατάρτισης ως χρόνος εργασίας

• Δυνατότητα απασχόλησης την έκτη ημέρα επί συστήματος πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

• Δυνατότητα απασχόλησης κατά την ημέρα Κυριακή και ημέρες αργίας

• Αλλαγές στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας

• Αλλαγές στην καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Π.Σ. «Εργάνη ΙΙ»

5. Άρση της αναστολής υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας (τριετίες)

• Νέα ρύθμιση ως προς τις Σ.Σ.Ε.

• Νέα ρύθμιση ως προς τον κατώτατο μισθό

6. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης μη απεργών

7. Λοιπές διατάξεις

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 4 ώρες συνολικά στις 11 Νοεμβρίου 2023, 10:00-14:00.
Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα.
Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 140 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 112 Ευρώ.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Ο Δημήτριος Γούλας είναι διδάκτωρ εργατικού δικαίου (Α.Π.Θ., 2013, «Άριστα με διάκριση») και δικηγόρος. Μεταξύ άλλων, έχει διδάξει εργατικό δίκαιο στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ., στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Οικονομικά» της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πα.Μακ., καθώς και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Κατά τα έτη 2018-2021 διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού σύμφωνα με το άρθρο 103 ν. 4172/2013. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του καθώς και οι εισηγήσεις του σε πλήθος συνεδρίων επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων. Επιμελείται την ύλη του εργατικού δικαίου στο επιστημονικό περιοδικό Αρμενόπουλος, και είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των περιοδικών ΕΕργΔ και ΔτΚΑ.

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις στο πεδίο του εργατικού δικαίου:

1. Επίτομο Εργατικό Δίκαιο (από κοινού με τον Καθηγητή Δ. Ζερδελή), εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2022 (σελ. ΧVII+475).

2. Εργασιακές σχέσεις αθλητών: Η υπαγωγή των αθλητών στο πεδίο εφαρμογής του Εργατικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014 (σελ. ΧΙΧ+508).

3. Η τηλεργασία μετά τον ν. 4808/2021, σε: Κ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Ο νέος εργασιακός νόμος 4808/2021, Νομική Βιβλιοθήκη: Αθήνα, 2023, σ. 105-137 = ΕΕργΔ 2022, σ. 631-654

4. Η έννοια του εργοδότη στο εργατικό δίκαιο κατά την ελληνική νομολογία, ΕΕργΔ 2022, σ. 1299-1352

5. Η Οδηγία 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης: Η μεγάλη ευκαιρία του Έλληνα νομοθέτη για την ενίσχυση της προστασίας των whistleblowers, ΕΕργΔ 2021, σ. 241-284.

6. Η αμοιβή των μερικώς απασχολουμένων για χρονικώς πρόσθετη εργασία: Ερμηνευτικά ζητήματα μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 59 ν. 4635/2019, ΕΕργΔ 2020, σ. 241-263.

7. Η έννοια του σπουδαίου λόγου στη σύμβαση εργασίας, σε: Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου / Κ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2019, σ. 223-256.

8. Το νομικό πλαίσιο ρύθμισης του κατώτατου μισθού, ΕΕργΔ 2019, σ. 1-20.

9. Κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων από την χρήση συστημάτων πληροφορικής, σε: Κ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Δίκαιο και Πληροφορική - 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Δ.Ε.Κ.Α., Αθήνα, 2018, σ. 115-148.

10. Οι αλλαγές που επιφέρουν οι νόμοι 4487 και 4488/2017 στην εργατική νομοθεσία: Μια πρώτη ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση, ΕΕργΔ 2017, σ. 1189-1214.

11. Η απόλυση εργαζομένου λόγω δημοσιοποίησης παρατυπιών της επιχείρησης (whistleblowing), ΕΕργΔ 2017, σ. 555-584.