Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς

Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 9 ωρών

12, 13, 14 Δεκεμβρίου 2023 (17:00 - 20:00)

Διδάσκουσα: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 9 ωρών σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, επαγγελματίες και στελέχη παντός είδους μουσείων και εκθεσιακών χώρων, πολιτιστικών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών, αρχείων του Κράτους, κινηματογραφικών αρχείων, φωτογραφικών συλλογών, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και εφοριών, και γενικότερα πολιτιστικών οργανισμών που άπτονται των εικαστικών τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της λαϊκής παράδοσης, κοκ.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αυτό σκοπό έχει να προσφέρει μία γενική θεώρηση ζητημάτων διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών και αρχείων. Οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν συλλογές και στοιχεία, τα οποία προστατεύονται ή μπορούν να προστατευθούν με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Ωστόσο δεν είναι πάντοτε σαφές πώς επιτυγχάνεται η εν λόγω προστασία, ποιος είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος προστασίας, πώς εξασφαλίζεται η κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης, καθώς και τι πρέπει να γνωρίζει κανείς σε περίπτωση που χρησιμοποιεί έργα τρίτων ώστε να μην παραβιάσει τα δικαιώματά τους. Ακόμη θα εξεταστούν ζητήματα που άπτονται της σχέσης του οργανισμού με τους υπαλλήλους του ή εξωτερικούς συνεργάτες στον τομέα αυτόν. Τέλος, θα παρουσιαστούν τρόποι με τους οποίους ένας πολιτιστικός οργανισμός μπορεί να προσφέρει πρόσβαση διαδικτυακά σε περιεχόμενο ή στις συλλογές του χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματά του ή τα δικαιώματα τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν τόσο επιχειρηματικά όσο και ελεύθερα μοντέλα διάδοσης (όπως η Europeana και η Google Arts), ανοιχτά κινήματα (FOSS, CC), καθώς και ζητήματα που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης και των NFTs.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. Διαχείριση
1. Πολιτιστική διαχείριση (έννοια και σκοποί)
2. Διαχείριση ΔΔΙ (έννοια και σκοποί)
3. Στρατηγική για τα ΔΔΙ
4. Οι 3 βασικοί άξονες της διαχείρισης ΔΔΙ

Β. Εξασφάλιση ΔΔΙ πολιτιστικών οργανισμών
1. Δικαιούχοι (ζητήματα υπαλληλικής σχέσης και εξωτερικοί συνεργάτες, αγορές αντικειμένων, δωρεές, δανεισμός)
2. Προστατευόμενα αντικείμενα και προϋποθέσεις
3. Διαδικασία και μέτρα προστασίας
3. Επιλογή καταλληλότερης προστασίας
4. Καταγραφή και αποτίμηση
5. Επιβολή και στρατηγικές επιλογές (τεχνολογικά μέτρα προστασίας, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών)

Γ. Χρήση έργων και προστατευόμενων αντικειμένων τρίτων
1. Δέουσα επιμέλεια και προσήκων έλεγχος
2. Σαφείς συμβάσεις (αδειοδότηση ή χρήση έργων που συνιστούν δημόσιο κτήμα)
3. Ενημέρωση και εκπαίδευση υπαλλήλων

Δ. Εκμετάλλευση, διάδοση και επικοινωνία
1. Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης
2. Νέα πολιτιστικά μοντέλα (τα παραδείγματα της Europeana και της Google Art)
3. Ανοιχτά κινήματα (FOSS, CC)
4. Δημόσιος Τομέας
5. Τεχνητή Νοημοσύνη και NFTs

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 9 ώρες συνολικά (3 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία):

Τρίτη 12/12/2023: 17:00 - 20:00
Τετάρτη 13/12/2023: 17:00 - 20:00
Πέμπτη 14/12/2023: 17:00 - 20:00


Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογεγραμμένες από τη διδάσκουσα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 280 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 224 Ευρώ.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online. Με το πέρας των μαθημάτων θα τους δοθεί η δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων που απέκτησαν μέσα από τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με απευθείας αξιολόγηση.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ

Η Ειρήνη Σταματούδη είναι δικηγόρος και καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με ειδίκευση στη διανοητική ιδιοκτησία και στην πολιτιστική κληρονομιά. Διδάσκει σε ακαδημαϊκά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συνεργάζεται με την Ακαδημία του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στη Γενεύη (WIPO Academy). Διετέλεσε (2007-2018) Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής ιδιοκτησίας, αρμόδιου φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού για τα πνευματικά δικαιώματα, και έχει εκπονήσει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πρoγράμματος ReInHerit (Horizon 2020) ένα «Βιώσιμο Πρόγραμμα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς» (Sustainable Model of Cultural Heritage Management for Museums and Cultural Heritage Institutions). Άρθρα και βιβλία της αποτελούν αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία.