Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Χερσαίος και Υδάτινος Χώρος


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Χερσαίος και Υδάτινος Χώρος
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Χερσαίος και Υδάτινος Χώρος

Οι θέσεις πληρώθηκαν. Σας ευχαριστούμε για το μεγάλο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας.

Χερσαίος και Υδάτινος Χώρος

• Χρήσεις Γης - Χρήσεις θαλάσσης - Χρήσεις Natura
• Αιγιαλός - Παραλία, επεμβάσεις στον παράκτιο χώρο
• Ρέματα, Ποταμοί, Λίμνες, Ύδατα
• Θαλάσσιος Σχεδιασμός, Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 12 ωρών

19, 21, 28/6 & 3/7/2023, 17:00 - 20:00

Διδάσκων: Δημήτρης Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ, Δικηγόρος

ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 12 ωρών στο δίκαιο του Χερσαίου και του Υδάτινου χώρου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, ασκούμενους δικηγόρους, μηχανικούς, φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον χερσαίο και υδάτινο χώρο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 4 συνεδρίες. Η πρώτη, που θα αφορά στις χρήσεις γης, σκοπό έχει να αναλύσει το νομοθετικό πλαίσιο και τις αρχές που τις διέπουν καθώς και να αντιμετωπίσει ειδικά ζητήματα, όπως η σφράγιση των χρήσεων. Στη δεύτερη συνεδρία, η οποία θα αφορά στις επεμβάσεις στον παράκτιο χώρο, θα αναλυθούν ο αιγιαλός, η παραλία, ο παλαιός αιγιαλός και οι θαλάσσιες χρήσεις, ενώ θα αντιμετωπιστούν ζητήματα από την αυθαίρετη δόμηση (κατεδάφιση κτισμάτων/νομιμοποίηση κτισμάτων ή έργων). Στην τρίτη συνεδρία, για τα ρέματα, θα παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τρόποι οριοθέτησης ρεμάτων καθώς και οι επιτρεπόμενες σε αυτά επεμβάσεις. Η τέταρτη ενότητα, τέλος, θα είναι αφιερωμένη στο δίκαιο της δόμησης και στόχο έχει να παρουσιάσει όλα τα κρίσιμα ζητήματα γύρω από αυτό.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πρώτη συνεδρία: Χρήσεις γης

1. Χρήσεις γης: εννοιολογική αποσαφήνιση
2. Νομοθετικό πλαίσιο
3. Μέθοδοι ερμηνείας των χρήσεων
4. Αρχές που διέπουν τις χρήσεις
5. Σφράγιση των χρήσεων

 1. Α. Η διαδικασία της σφράγισης
  Β. Η έκθεση αυτοψίας
  Γ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου
  Δ. Συνέπειες της σφράγισής για το κτίριο
  Ε. Η παραβίαση της σφράγισης
  ΣΤ. Η αποσφράγιση

Δεύτερη συνεδρία: Επεμβάσεις στον παράκτιο χώρο

• Καθορισμός αιγιαλού - παραλίας- παλαιός αιγιαλός
• Προϋποθέσεις, διαδικασία, διόρθωση
• Επανακαθορισμός, απαλλοτρίωση
• Επιτρεπτές επεμβάσεις στον αιγιαλό και στην παραλία
• Κατεδάφιση - αυθαίρετα κτίσματα
• Νομιμοποίηση - αυθαίρετα κτίσματα ή έργα
• Χρήσεις θαλάσσης
• Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Τρίτη συνεδρία: Ρέματα

• Υδατορέματα, μικρορέματα, χείμαρρος, ποταμός
• Προϋποθέσεις οριοθέτησης
• Διαδικασία, προσωρινή οριοθέτηση
• Εκτροπή
• Οριοθέτηση σε προστατευόμενες περιοχές
• Οριοθέτηση με σχεδιασμό (ΤΠΣ,ΕΠΣ,ΓΠΣ)
• Έργα σε μη οριοθετημένο ρέμα
• Επεμβάσεις που επιτρέπονται
• Αυθαίρετες κατασκευές
• Δικαστική προστασία
• Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Τέταρτη συνεδρία: Δίκαιο δόμησης

• Έκδοση και έλεγχος οικοδομικών αδειών
• Δόμηση σε εντός και εκτός σχεδίου
• Δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς τμήματα πόλεων
• Ζώνες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
• Δόμηση σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 και σε οικισμούς μέχρι 20000 κατοίκους
• Βασικά πολεοδομικά μεγέθη του ΝΟΚ: ύψος;, Συντελεστής Δόμησης, το πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, αρτιότητα και οικοδομησιμότητα
• Ειδικές ρυθμίσεις για τα ΑμεΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 12 ώρες συνολικά (4 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία):

Δευτέρα 19/6/2023: 17:00-20:00
Τετάρτη 21/6/2023: 17:00-20:00
Τετάρτη 28/6/2023: 17:00-20:00
Δευτέρα 3/7/2023: 17:00-20:00

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 360 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.
Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 288 Ευρώ.
Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.
Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online.
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.