Ο νέος Ποινικός Κώδικας: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης


Ο νέος Ποινικός Κώδικας: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης
Ο νέος Ποινικός Κώδικας: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης

Ο νέος Ποινικός Κώδικας: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 16 ωρών

14/3, 21/3, 28/3 & 4/4/2022, 16:00-20:00

Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ποινικολόγων

Φιλική συμμετοχή: Αχιλλέας Κ. Ζήσης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, "Γενική εισήγηση επί των τροποποιήσεων του ΠΚ"

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ποινικολόγων και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νομικών, διοργανώνουν κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης με αφορμή τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα με επίκεντρο τη νομική Πράξη στις ποινικές υποθέσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, φοιτητές, ερευνητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη των νέων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ερμηνεία και η ανάλυση της πρακτικής εφαρμογής όλων των τροποποιήσεων και των νέων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, σε λειτουργική συνθεώρηση και με τις άλλες διατάξεις του ΠΚ.

Ο προσανατολισμός του Προγράμματος είναι πρακτικός, με πραγματοποιούμενο στόχο ο συμμετέχων να αποκτά πλήρη και εμπεριστατωμένη γνώση και γόνιμη δημιουργικότητα για την Πράξη.

Κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκφράζονται ελεύθερα και επιλύονται απορίες και προβληματισμοί και διατυπώνονται σκέψεις και απόψεις από τους συμμετέχοντες, ενώ δίδονται ουσιώδεις κατευθύνσεις για την ορθή και λειτουργικά αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα στις ποινικές υποθέσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΚ

 • ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
 • ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
 • ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ
 • ΔΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 • ΑΠΟΠΕΙΡΑ
 • ΕΓΚΛΗΣΗ
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
 • ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (Εγκληματική Οργάνωση, Διασπορά ψευδών ειδήσεων, κ.λπ.)
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ
 • ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ (Επικίνδυνη οδήγηση, Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, Εμπρησμός, Εμπρησμός σε δάση, Πλημμύρα, Έκρηξη, Παραβίαση κανόνων της οικοδομικής, Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, Πρόκληση ναυαγίου, κ.λπ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο εν λόγω Κύκλος Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 16 ώρες (4 συνεδριάσεις x 4 ώρες η κάθε μία), δηλαδή κατά τη διάρκεια 4 ημερών, στις 14/3, 21/3, 28/3 & 4/4/2022, από τις 16.00 - 20.00.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Λόγω του πρακτικού προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του τρόπου διεξαγωγής του, όπου δίνεται έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων, ο κύκλος είναι ολιγομελής, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 320 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.
Για τους συνδρομητές του ΠραξΛογΠΔ, για Φοιτητές, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 256 Ευρώ.
Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά του.
Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό.
Οι «Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ» διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση Κύκλου Εκπαίδευσης ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Κύκλου Εκπαίδευσης σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.