Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση» και κατεύθυνση: Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

 

Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση» και κατεύθυνση: Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ

 

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη του προγράμματος