Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος με τίτλο: Δημόσια Διοίκηση, και κατεύθυνση Δίκαιο επιχειρήσεων & Διοίκηση


Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος με τίτλο: Δημόσια Διοίκηση, και κατεύθυνση Δίκαιο επιχειρήσεων & Διοίκηση.


Πατήστε εδώ για την προκήρυξη του προγράμματος