Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου: Σεμινάρια επιμόρφωσης


Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

διοργανώνει τα εξής σεμινάρια επιμόρφωσης για τον μήνα Απρίλιο:

 

«Σύσταση και λειτουργία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ)»

Εισηγητής: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Δικηγόρος, Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

«Οι νέες ποινές και τα πρόστιμα στη Φορολογική Νομοθεσία»

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ, Λογιστής - Φοροτεχνικός, Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

«Οικογενειακές επιχειρήσεις: οι τριβές και το χάσμα των γενεών – η αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών»

Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ – Msc. in Economics, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

«Διαπραγματευτικές δεξιότητες. Στρατηγικές και στυλ»

Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ - Msc. in Economics, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τρίτη 19 Απριλίου 2016

«Ταμειακός προγραμματισμός και τεχνικές τηλεφωνικής είσπραξης»

Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ - Msc. in Economics, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής.