Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου: Επιμορφωτικά σεμινάρια


Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει τα εξής σεμινάρια επιμόρφωσης για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο:

 

- «Σύσταση και λειτουργία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ)», Εισηγητής: Θεμιστοκλής Χατζηϊωάννου, Δικηγόρος,

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 (http://www.cecl2.gr/index.php/el/seminaria/527-2016-03-30-13-01-35)


- «Ζητήματα δικαίου αλλοδαπών και προσφύγων», Εισηγητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δικηγόρος, Επ. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου,

Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 (http://www.cecl2.gr/index.php/el/seminaria/536-2016-04-21-13-01-41)


- «Οικογενειακές επιχειρήσεις: οι τριβές και το χάσμα των γενεών – η αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών», Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ – Msc. in Economics, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού,

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 (http://www.cecl2.gr/index.php/el/seminaria/531-2016-03-31-13-55-47)


- «Διαπραγματευτικές δεξιότητες. Στρατηγικές και στυλ», Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ - Msc. in Economics, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού,

Τρίτη 31 Μαΐου 2016 (http://www.cecl2.gr/index.php/el/seminaria/532-2016-04-21-12-54-05)


- «Ταμειακός προγραμματισμός και τεχνικές τηλεφωνικής είσπραξης», Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ - Msc. in Economics, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού,

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 (http://www.cecl2.gr/index.php/el/seminaria/533-2016-03-31-14-13-33)

 

Πατήστε εδώ για τη δήλωση συμμετοχής

 

_________________________________________________________

Centre for European Constitutional Law (CECL)
43,
Akadimias str.,
106 72
Athens
tel: +30 210 36 23 506, 36 23 634,
36 23 029, 36 23 089, 36 23 736
fax: +30 210 33 90 522
E-mail: centre@cecl.gr
Web site: www.cecl.gr