Η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού ως πρόκληση για το Αστικό Δίκαιο (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την 13η Οκτωβρίου 2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ακαδημίας 60, (1ος όροφος), Αθήνα, με γενικό θέμα:

 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΟΔΗΓΙΑ 2014/104/ΕΕ)


και εισηγητές:

• τον κ. Δημήτριο Λιάππη, Αναπληρωτή Καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Ελεύθερος ανταγωνισμός, ιδιωτικό δίκαιο και αδικοπρακτική ευθύνη

• τον κ. Βασίλειο Τριανταφυλλίδη, Δ.Ν. (FU Berlin) με θέμα: Ο κύκλος των ζημιωθέντων και ο υπολογισμός της ζημίας επί παραβάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

• την κ. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού  Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Συλλογικά μέσα ένδικης προστασίας (collective redress)

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου       

Η Αντιπρόεδρος

Γιάννα Καρύμπαλη- Τσίπτσιου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Ποταμιάνος, Προέδρος Εφετών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κ. Βασίλειο Τερζίδη (6944/832844) και κ. Σωτήριο Παπαδόπουλο (6947/903838).