Επιστημονική εκδήλωση: Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων - Σχόλια και Νομολογία περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων


Επιστημονική εκδήλωση: Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων - Σχόλια και Νομολογία περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Επιστημονική εκδήλωση: Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων - Σχόλια και Νομολογία περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Επιστημονική εκδήλωση

Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Δικαιοσύνης

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

Σχόλια και Νομολογία περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων


Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, ώρα 17:30

Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Πανεπιστήμιο Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.30-18.00: Προσέλευση συμμετεχόντων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

18.00-18.15: Χαιρετισμοί

Κων/νος Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης

Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δημήτριος Κωστάκης, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

18.15-18.45: Παρεμβάσεις εκπροσώπων της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ):

Κων/νος Κουσούλης, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκπρόσωπος της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητατης Δικαιοσύνης (CEPEJ)

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας, μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου (CEPEJ-SATURN)

Στέργιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ., μέλος της Ομάδας Εργασίας για την ποιότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ- GT-QUAL)

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Συντονιστής:

Δημήτριος Κωστάκης, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

18.45-19.45: Βασικοί ομιλητές για την παρουσίαση του έργου

Παναγιώτης Λαζαράτος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο ΕΚΠΑ
Κων/νος Γώγος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο ΑΠΘ

19.45-20.00: Κλείσιμο εκδήλωσης - Ευχαριστίες

Ιωάννης Συμεωνίδης, Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο ΑΠΘ