ΕΝΟΒΕ - Ζητήματα Διοικητικής Εκτέλεσης


ΕΝΟΒΕ - Ζητήματα Διοικητικής Εκτέλεσης
ΕΝΟΒΕ - Ζητήματα Διοικητικής Εκτέλεσης

Επιστημονική εκδήλωση

Παρασκευή 8.3.2024, 18:00

Αίθουσα Φιλοπτώχου Αδελφότητος Αντρών, Αγ. Σοφίας 38 (4ος όροφος)

Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος και το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

Ζητήματα Διοικητικής Εκτέλεσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Γράβαρης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Νικόλαος Πανταζής, Εφέτης Δ.Δ.
Από την ταμειακή βεβαίωση στην ατομική ειδοποίηση: Η εξέλιξη της νομολογίας του ΣτΕ

Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η αμφισβήτηση της οφειλής με την ανακοπή του άρθρου 217 ΚΔΔ

Μαρία Κολινιάτη, Εισηγήτρια ΣτΕ
Ζητήματα ευθύνης τρίτων κατά τη διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.
Ζητήματα παροχής έννομης προστασίας στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν., Δικηγόρος
Ο συμψηφισμός ως μορφή διοικητικής εκτέλεσης