ΕΕΔ: Ομιλία Σωτηρίου Κοτρώνη - Τα obiter dicta στην νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων


ΕΕΔ: Ομιλία Σωτηρίου Κοτρώνη - Τα obiter dicta στην νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων
ΕΕΔ: Ομιλία Σωτηρίου Κοτρώνη - Τα obiter dicta στην νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις

Τρίτη, 2 Απριλίου και ώρα 20:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Σωτηρίου Κοτρώνη, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Τα obiter dicta στην νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων
20:40 – 21:00 Προφορικές ερωτήσεις-παρεμβάσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ι. Οι διαστάσεις της προβληματικής των obiter dicta

 • Α. Συνταγματική επιταγή για έκδοση ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένων αποφάσεων
 • B. Διατύπωση obiter dicta ως υπέρβαση της συνταγματικής επιταγής
 • Γ. Κίνδυνοι από τη διατύπωση obiter dicta

ΙΙ. Τυπολογία των obiter dicta με βάση τη λειτουργία τους

 • Α. Προαγωγή της οικονομίας της δίκης
 • Β. Υποβοήθηση/επιβεβαίωση δικαστικής κρίσης
 • Γ. Ερμηνευτική λειτουργία/Διάπλαση του δικαίου
 • Δ. Δικαιοπολιτικές κρίσεις

III. Οριοθετήσεις

 • Α. Προδικαστικά ζητήματα vs. obiter dicta
 • Β. Ratio decidendi vs. obiter dicta, γενικά
 • Γ. Επάλληλες αιτιολογίες vs. obiter dicta, ειδικότερα

IV. Δικονομική μεταχείριση των obiter dicta

 • Α. Σχέση με το δεδικασμένο
 • Β. Σχέση με τη διόρθωση και ερμηνεία δικαστικής απόφασης
 • Γ. Σχέση με τους λόγους άσκησης ενδίκων μέσων

V. Κριτική της επιστήμης

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση μέχρι την Τρίτη, 2 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην κορυφή της σελίδας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.