ΕΕΔ: Ομιλία Ευάγγελου Ζιάκα - Η προστασία του εμπορικού μυστικού στην πολιτική δίκη


ΕΕΔ: Ομιλία Ευάγγελου Ζιάκα - Η προστασία του εμπορικού μυστικού στην πολιτική δίκη
ΕΕΔ: Ομιλία Ευάγγελου Ζιάκα - Η προστασία του εμπορικού μυστικού στην πολιτική δίκη

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις

Τρίτη, 16 Απριλίου και ώρα 20:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Ευάγγελου Ζιάκα, Δικηγόρου Δ.Ν.
Η προστασία του εμπορικού μυστικού στην πολιτική δίκη
20:40 – 21:00 Προφορικές ερωτήσεις-παρεμβάσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Α. Το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο

 • α. Το διεθνές νομικό πλαίσιο
 • β. Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ
 • γ. Το εθνικό νομικό πλαίσιο
  • i. Αρ. 1, 16, 17, 18 Ν. 146/1914
  • ii. Αρ. 113 και 114 ΚΠολΔ

Β. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

 • α. Η διαμόρφωση του περιεχομένου της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/943
 • β. Πεδίο εφαρμογής των αρ. 22Α επ. Ν. 1733/1987
  • i. Υποκειμενικό πεδίο
  • ii. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής
 • γ. Δικαστικά μέτρα προστασίας του εμπορικού απορρήτου
 • δ. Η άρση της υποχρέωσης εχεμύθειας

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση μέχρι την Τρίτη, 16 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην κορυφή της σελίδας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.