ΕΕΔ: Ομιλία Αικατερίνης Χαλκά - Ζητήματα αποδείξεως στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού


ΕΕΔ: Ομιλία Αικατερίνης Χαλκά - Ζητήματα αποδείξεως στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού
ΕΕΔ: Ομιλία Αικατερίνης Χαλκά - Ζητήματα αποδείξεως στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές συναντήσεις

Τρίτη, 5 Μαρτίου και ώρα 20:00

Αίθουσα Τελετών ΔΣΑ (Ακαδημίας 60)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Αικατερίνης Χαλκά, Δικηγόρου, LLM (Βερολ.)
Ζητήματα αποδείξεως στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού
20:40 – 21:00 Ερωτήσεις - παρεμβάσεις.