ΔΠΘ - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο


Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, στη με αριθ. 117/14-5-2016 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη
της τις προτάσεις του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την
εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ,
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Πατήστε εδώ για όλες τις αναλυτικές πληροφορίες