Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δικονομία


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δικονομία
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δικονομία

Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δικονομία

Επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών μέσω διαμεσολάβησης και σύνδεση με την πολιτική δίκη

Η εφαρμογή του ν. 4640/2019 στην πράξη – Δικονομικά ζητήματα και η αντιμετώπισή τους

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 12 ωρών

3/12, 10/12, 17/12, 10:00-13:00 και 20/12/2022, 18:00-21:00

Διδάσκουσα: Άννα Εμμ. Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 12 ωρών στο Δίκαιο της Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

Δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που ασχολούνται στην πράξη με την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών

Διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση για το αστικό δικονομικό δίκαιο και την πολιτική δίκη εν γένει και την επαφή της διαμεσολάβησης με αυτή

Δικαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση για τη διαμεσολάβηση, την επαφή της με την πολιτική δίκη και τα δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αφορά στην εφαρμογή του ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, ως μέθοδο επίλυσης διαφορών του ιδιωτικού δικαίου στην πράξη. Αναπτύσσονται όλα τα κρίσιμα για την πολιτική δίκη σχετικά νομικά ζητήματα, παρουσιάζεται και αναλύεται οργανωμένα και συστηματοποιημένα όλη η σύγχρονη νομολογία επί του ν. 4640/2019 καθώς και όλα τα κρίσιμα πρακτικά ζητήματα της οικογενειακής και της κτηματολογικής διαμεσολάβησης. Εκπαιδευτικός στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση δικαστών, δικηγόρων και διαμεσολαβητών ειδικώς στα σημεία επαφής της διαμεσολάβησης με την πολιτική δικονομία, ως προς τα οποία ανακύπτουν δικονομικά ζητήματα στη δικαστηριακή πράξη και η αντιμετώπισή τους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Οι μέθοδοι εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ADR) - Σύνδεση της διαμεσολάβησης με τη δικαστική επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου
  • Διαφορές υπαγόμενες σε διαμεσολάβηση -Το κριτήριο της εξουσίας διάθεσης
  • Η διαμεσολάβηση ως προδικασία της πολιτικής δίκης - Σύνδεση με το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής
  • Διαδικασία υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (ΥΑΣΔ)
  • Διαδικασία της (εκούσιας) διαμεσολάβησης
  • Το πρακτικό διαμεσολάβησης και οι έννομες συνέπειές του
  • Η εξώδικη επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου στον ΚΠολΔ
  • Διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές
  • Διαμεσολάβηση σε διαφορές του οικογενειακού δικαίου

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 12 ώρες συνολικά (4 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία):

Σάββατο 3/12/2022:

10:00-13:00

Σάββατο 10/12/2022:

10:00-13:00

Σάββατο 17/12/2022:

10:00-13:00

Τρίτη 20/12/2022:

18:00-21:00

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τη διδάσκουσα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 360 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 288 Ευρώ.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online. Με το πέρας των μαθημάτων θα τους δοθεί η δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων που απέκτησαν μέσα από τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με απευθείας αξιολόγηση.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.