Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Το αξιόποινο των γενετήσιων εγκλημάτων μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές (ν. 4855/2021 & 4947/2022)


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Το αξιόποινο των γενετήσιων εγκλημάτων μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές (ν. 4855/2021 & 4947/2022)
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Το αξιόποινο των γενετήσιων εγκλημάτων μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές (ν. 4855/2021 & 4947/2022)

Το αξιόποινο των γενετήσιων εγκλημάτων μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές (ν. 4855/2021 & 4947/2022)

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 12 ωρών

18, 21, 25 και 28/1/2023

Διδάσκων: Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 12 ωρών στις νέες διατάξεις του ΠΚ για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη των νέων διατάξεων για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αφορά τις νομοθετικές αλλαγές που έλαβαν χώρα τα δυο τελευταία χρόνια, μετά την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4919/2019), σε ένα από τα βασικά κεφάλαια του Ειδικού Μέρους του ΠΚ, αυτό των γενετήσιων εγκλημάτων. Πρόκειται ειδικότερα για τους νόμους 4855/2021 και 4947/2022, με τους οποίους όχι μόνο διευρύνεται το κυρωτικό πλαίσιο πολλών εγκλημάτων αλλά και τροποποιούνται διατάξεις βασικών αδικημάτων (λ.χ. αυτών σε βάρος ανηλίκων), ενώ διαμορφώνονται και νέες ειδικές υποστάσεις εγκλημάτων (λ.χ. περίπτωση εκδικητικής πορνογραφίας). Παράλληλα αναζητείται ο τρόπος ερμηνευτικής προσέγγισης από τη θεωρία και νομολογία βασικών εννοιών του εν λόγω κεφαλαίου του ΠΚ, όπως η έννοια της γενετήσιας πράξης, αλλά και των νέων μορφών βιασμού που εισήγαγε ο νέος ΠΚ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  • Βασικές έννοιες του κεφαλαίου των γενετήσιων εγκλημάτων (γενετήσια πράξη, γενετήσια χειρονομία, πράξη γενετήσιου χαρακτήρα)
  • Ειδικότερα η νομολογία του ΑΠ πριν και μετά τη νομοθετική αλλαγή
  • Το έγκλημα του βιασμού και οι διάφορες μορφές του. Η έννοια της βίας και η περίπτωση του «βιασμού» χωρίς βία (336 § 4 ΠΚ)
  • Γενετήσια εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων (339, 342, 351Α ΠΚ). Η έννοια της γενετήσιας πράξης σε βάρος ανηλίκου
  • Ο ρόλος του διαδικτύου στις προσβολές κατά ανηλίκων (προσβολή της τιμής, διαδικτυακό grooming)
  • Το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων (348Α ΠΚ) και η νομολογιακή του προσέγγιση (οι έννοιες: κατοχή, διάθεση, παραγωγή)
  • Γενετήσιες προσβολές στον εργασιακό χώρο (προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη)
  • Το νέο αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας και οι μορφές του (346 ΠΚ)
  • Τρόπος δίωξης των γενετήσιων εγκλημάτων και χρόνος παραγραφής
  • Η δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων για γενετήσια εγκλήματα (ν. 4624/2019 και άρθ. 3 § 2 εδ. β΄ ν. 2472/1997)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 12 ώρες συνολικά (4 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία):

Τετάρτη 18/1/2023:

17:30-20:30

Σάββατο 21/1/2023:

10:00-13:00

Τετάρτη 25/1/2023:

17:30-20:30

Σάββατο 28/1/2023:

18:00-21:00

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 360 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 288 Ευρώ.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online. Με το πέρας των μαθημάτων θα τους δοθεί η δυνατότητα ελέγχου των γνώσεων που απέκτησαν μέσα από τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με απευθείας αξιολόγηση.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.