40 υποτροφίες για συμμετοχή στον Α΄ Κύκλο Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης Σύνταγμα και Κρίση


To Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ

προκηρύσσουν 40 υποτροφίες για συμμετοχή στον Α΄ Κύκλο Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης με θέμα: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική αναλυτική προκήρυξη (συνημμένη θα βρείτε και την αίτηση συμμετοχής).