Βιβλία για όλη την εξεταστέα ύλη για την πρόσκληση / προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ


Βιβλία για όλη την εξεταστέα ύλη για την πρόσκληση / προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ
Βιβλία για όλη την εξεταστέα ύλη για την πρόσκληση / προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ

Βιβλία για όλη την εξεταστέα ύλη για την πρόσκληση / προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ

Δείτε τα απαραίτητα έργα για κάθε εξεταστέο μάθημα.

Παρακάτω θα βρείτε επιλογές για μια πλήρη μελέτη όλων των ζητημάτων του συνταγματικού και δημοσιονομικού δικαίου και όλων των συναφών κλάδων που εμπίπτουν στην εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού.

Εξασφαλίστε την επιτυχία σας, βρίσκοντας όλες τις απαντήσεις για κάθε ενότητα μελετώντας:

  • Επιτομές για βασική αλλά πλήρη μελέτη των σημαντικότερων σημείων της ύλης
  • Εγχειρίδια για συστηματική μελέτη όλων των ζητημάτων
  • Εξειδικευμένα έργα για πρόσθετη μελέτη και εμπλουτισμό των βασικών γνώσεων που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε.

Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο

Μορφή του πολιτεύματος - Βασικές Αρχές - Ιεραρχία Κανόνων Δικαίου - Θεμελιώδη δικαιώματα - Όργανα του Κράτους - Οργάνωση της Διοίκησης

Συνταγματικό Δίκαιο

Επιτομή

Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου

Εγχειρίδια

Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο

Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου

Φ. Σπυρόπουλος, Συνταγματικό Δίκαιο

Θεμελιώδη Συνταγματικά Δικαιώματα

Επιτομή

Α. Δημητρόπουλος, Συνταγματικά δικαιώματα

Εγχειρίδια

Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο - Ατομικά Δικαιώματα

Τ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων

Διοικητικό Δίκαιο

Επιτομή

Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου

Εγχειρίδια

Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό Δίκαιο

Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου

Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1

Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 2

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόμ. 1, 2η έκδ., 2018

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τόμ. 2, 3η έκδ., 2021

Ανεξάρτητες αρχές

Κ. Παπανικολάου, Η εξουσία των Ανεξάρτητων Αρχών, 2018

Δημοσιονομικό Δίκαιο

Δημόσια Πολιτική- Δημόσια Διοίκηση- Δημοσιονομική Πολιτική- Οικονομική Ανάπτυξη

Δημοσιονομικό Δίκαιο

Επιτομή

Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

Πρόσθετη μελέτη

Τομέας Διοικητικής Επιστήμης Τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Παν/μίου, Δημόσια Διακυβέρνηση

Ε. Μπάλτα, Ο θεσμός του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα

Φορολογικό Δίκαιο

Εγχειρίδιο

Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Επιτομή

Α. Τσαδήρας, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εγχειρίδιο

Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Πρόσθετη μελέτη

Π. Νάσκου-Περράκη/Κ. Αντωνόπουλος/Μ. Σαρηγιαννίδης, Διεθνείς Οργανισμοί

Μακροοικονομικά μεγέθη

Α. Γέροντας, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο

Ο. Σπηλιόπουλος, Οικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο

Απαραίτητα Νομοθετήματα

Το Σύνταγμα της Ελλάδος

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015)