Ελληνικά English
| | | |

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020 “Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία”


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020 “Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία”
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020 “Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία”

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν καλώς»). Μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντωνισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 02/09/2019 έως και 13/09/2019 κάθε μέρα και ώρα 10.00-13.00 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Λεωφ. Συγγρού 136, Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος) τα κατωτέρω δικαιολογητικά, σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώςτο όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίουή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 14/09/2019) στη διεύθυνση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, Λεωφ. Συγγρού 136 Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως με courier:

1. Έντυπη (γενική) αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) επιπέδου Β2.

7. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας

Η εισαγωγή στοΠ.Μ.Σ. γίνεται με εξέταση του φακέλου του υποψηφίου / της υποψηφίας και επιτυχή προφορική εξέταση σε δύο αντικείμενα: α) «Θεμελιώδη δικαιώματα Γενικό μέρος» και β) «Γενικές αρχές του αστικού δικαίου».Στην προφορική εξέταση θα κληθούν μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού