Παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές


Παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές
Παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές

Παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.

Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.