Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2023-2024


Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2023-2024
Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2023-2024

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και με τίτλο «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, για τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Α. Ειδίκευση «Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε.»
Β. Ειδίκευση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ».

Η ειδίκευση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» προβλέπεται να ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο 2024 και θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση σχετικά.

Αποστολή δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 28/08/2023 έως και τη Δευτέρα 18/09/2023.

Για την προκήρυξη του Προγράμματος πατήστε εδώ.