Ημερίδα Eκκλησιαστική Περιουσία


Ημερίδα Eκκλησιαστική Περιουσία
Ημερίδα Eκκλησιαστική Περιουσία

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023,09:00-20:00
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00-9.45 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

- Χαιρετισμοί Διοργανωτών

- Χαιρετισμός Α.Μ. Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου

- Εναρκτήρια Ομιλία – Ί. Μ. Κονιδάρης, Ομ. Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Πρόεδρος Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου

9.45-11.25 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δυνατότητα κρατικής επέμβασης σε εκκλησιαστική περιουσία
9.45-10.05 Ελλάδα, Γεώργιος Ίατρού, Δ.Ν. - Δικηγόρος
10.05-10.25 Κύπρος, Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Κοσμήτορας Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

H εσωτερική διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας
10.25-10.45 Ελλάδα, Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
10.45-11.05 Κύπρος, Δήμος Δήμου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

11.05-11.25 Συζήτηση

11.25-11.45 Διάλειμμα για καφέ

11.45 -13.25 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
H εκκλησία ως επιχειρηματική οντότητα
11.45-12.05 Ελλάδα, Ζωή Καραμήτρου, Δ.Ν. - Δικηγόρος
12.05-12.25 Κύπρος, Κώστας Κατσαρός, Δικηγόρος

Μισθοδοσία του κλήρου
12.25-12.45 Ελλάδα, π. Βασίλειος Τρομπούκης, Δ.Ν. – ΕΔΙΠ Νομικής
Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
12.45-13.05 Κύπρος, Χριστίνα Ίωάννου, Αναπλ. Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

13.05-13.30 Συζήτηση

13.30-18.00 Διάλειμμα

18.00-19.40 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δικαίωμα ατομικής ιδιοκτησίας και ρυθμίσεις για περιουσία κληρικών / μοναχών
18.00-18.20 Ελλάδα, Αθανάσιος Κόντης, Δ.Ν. - Δικηγόρος
18.20-18.40 Κύπρος, Ίωάννης Καστανάς, Δ.Ν. – Δικηγόρος

Φορολογική μεταχείριση της Εκκλησίας
18.40-19.00 Ελλάδα, Θεοδόσης Τσιβόλας, Δ.Ν. - Δικηγόρος
19.00-19.20 Κύπρος, Θεογνωσία Κουσπή, Δικηγόρος

19.20-19.40 Συζήτηση

19.40-20.00 Συμπεράσματα Συνεδρίου (Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης)