Ελληνικά English
| | | |

Η Δημόσια Διοίκηση και το Περιβάλλον


Η Δημόσια Διοίκηση και το Περιβάλλον
Η Δημόσια Διοίκηση και το Περιβάλλον

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο:

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αναζητώντας τη Χρυσή Τομή της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι εντεινόμενες προκλήσεις για τη μετάβαση από μια κατάσταση ασθενικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και συσσωρευόμενων οικολογικών ανισορροπιών προς μια ισόρροπη, οικολογικά και οικονομικά, ανάπτυξη, καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση αντιστοίχων διοικητικών, νομικών και οικονομικών πολιτικών και θεσμικών πλαισίων, τόσο σε εθνική όσο και σε διεθνική κλίμακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη χαράξει στρατηγικές, οι οποίες στοχεύουν σε μία «Πράσινη και Βιώσιμη Ευρώπη», με χρονικό ορίζοντα το έτος 2050, ενώ η Ελλάδα έχει επεξεργαστεί αντίστοιχα το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα» (ΕΣΕΚ). Σε κάθε περίπτωση, η αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα ακανθώδη ζητήματα των υποκείμενων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο οικοσύστημα και στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διεθνικού προβληματισμού, ο οποίος αναπτύσσεται με όλο και πιο έντονους ρυθμούς κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Αντικείμενο του παρόντος Συνεδρίου είναι η κριτική συμβολή σε αυτόν τον προβληματισμό και, ταυτοχρόνως, η διαμόρφωση πλέγματος διοικητικών, νομικών και οικονομολογικών προτάσεων για την ανακατεύθυνση του ελληνικού και διεθνικού κυκλικού δικτύου παραγωγής και κατανάλωσης σε τροχιά ισόρροπης, οικολογικά και οικονομικά, ανάπτυξης, η οποία θα στοχεύει στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.

Δεδομένου ότι η ανασύνθεση αλλά και ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών, νομικών και, ταυτοχρόνως, οικονομικών δομών συνιστούν αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη εμπεριστατωμένων στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης, οι κύριες θεματικές ενότητες των εργασιών του Συνεδρίου διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Διάσταση

- Κλιματική αλλαγή και Περιβαλλοντική Πολιτική

- Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιβαλλοντική Πολιτική

- Διαχείριση απορριμμάτων

- Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών και των ενεργειακών πόρων

- Βιώσιμη γεωργία και Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

- Διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων

- Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων

Β. Νομική Διάσταση

- Δίκαιο Περιβάλλοντος (εθνικό και ενωσιακό)

- Διεθνείς Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος

- Διεθνείς Συμφωνίες για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή

- Περιβαλλοντική Ηθική

- Θεσμικές Πολιτικές

- Περιβαλλοντικές Πολιτικές της ΕΕ

- Συστήματα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της ΕΕ

Γ. Οικονομική Διάσταση

- Κυκλική Οικονομία

- Οικονομική Μεγέθυνση και Περιβάλλον

- Διεθνές Εμπόριο και Περιβάλλον

- Περιβαλλοντική Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

- Πράσινη Φορολογία

- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Μετά – Λιγνιτική Εποχή

- Ενεργειακή, Αυτονομία, Φτώχεια και Οικονομική Κρίση

- Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

- Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση

- Όρια της Μεγέθυνσης και Απο-Ανάπτυξη

- Τα Οικονομικά της Κλιματικής Αλλαγής

- Βιώσιμος Τουρισμός

- Βιώσιμες Μεταφορές

- Βιώσιμη Αλιεία

- Νέες τεχνολογίες και περιβάλλον

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21-22/5/2010, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αργότερα, μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ομιλητών- εισηγητών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο, ως εισηγητές, έχουν μέλη ΔΕΠ, Ομότιμοι Καθηγητές, Ερευνητές και Μεταδιδάκτορες, Διδάκτορες και Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Η διάρκεια παρουσίασης ορίζεται στα 20΄ για τους εισηγητές που είναι μέλη ΔΕΠ, Ομότιμοι Καθηγητές και Ερευνητές και Μεταδιδάκτορες, και στα 15΄ για τους Διδάκτορες και Υποψήφιους Διδάκτορες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις περιλήψεις τους και στη συνέχεια τις εισηγήσεις τους στα παρακάτω e-mails:

presidentpbdmn@gmail.com

p.papadaki@panteion.gr

kbardaka@yahoo.gr

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και υποβολής τίτλου εισήγησης και περίληψής της (100- 300 λέξεις): 20/2/2020

Ημερομηνία απάντησης αποδοχής των περιλήψεων: 15/3/2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων: 20/4/2020

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού