Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Απριλίου – Μαΐου 2024


Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Απριλίου – Μαΐου 2024
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Απριλίου – Μαΐου 2024

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΔΡΑ: Ιπποκράτους 23, 10679 Αθήνα (Εκδοτικός οίκος Π. Σάκκουλα)
eedik1954@gmail.com

Αθήνα, 3 Απριλίου 2024

Αξιότιμα και αγαπητά μέλη,

Η Ένωση, συνεχίζοντας την σειρά των επιστημονικών της εκδηλώσεων, με εισηγήσεις και συζητήσεις πάνω σε κρίσιμα θέματα, ανακοινώνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το διάστημα από 9.4.2024 έως 28.05.2024. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται, όπως ειδικότερα σημειώνεται κατωτέρω στο πρόγραμμα, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μμ., άλλοτε με φυσική παρουσία στην Αίθουσα του ΔΣΑ και άλλοτε διαδικτυακά, χάριν της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των μελών και των φίλων της ΕΕΔ από κάθε περιοχή της χώρας.

Ειδικά σημειώνουμε ότι η εκδήλωση της 14.05.2024, με ομιλήτρια την κ. Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Εισηγήτρια στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αφιερωμένη στην μνήμη του πρόωρα εκλιπόντος εκλεκτού συναδέλφου Ευάγγελου Βασιλακάκη, καθηγητή του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του ΑΠΘ, ο οποίος πολλαπλώς συνέβαλε στο έργο της ΕΕΔ με προεδρίες του, εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της.

Με την επιστολή μας αυτή ευχαρίστως σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις συναντήσεις της ΕΕΔ, ενισχύοντάς τες, όπως πάντοτε έως τώρα, με την παρουσία και τις παρεμβάσεις ή τις ερωτήσεις σας. Μέλη και φίλοι της ΕΕΔ ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων με εισήγηση, πράγμα που το Δ.Σ. ιδιαιτέρως ενθαρρύνει, παρακαλούνται να μας αποστείλουν την σχετική πρότασή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: eedik1954@gmail.com ή να επικοινωνήσουν με κάποιο από τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΔ.

Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι όλες οι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία και τις εκδηλώσεις της ΕΕΔ αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της (https://hapl.gr), την οποία παρακαλούμε να συμβουλεύεσθε για την σχετική ενημέρωσή σας. Ακόμη, ιδιαιτέρως παρακαλούμε όσα μέλη δεν μας έχουν γνωρίσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, να το πράξουν άμεσα, χάριν διευκολύνσεως της επικοινωνίας μαζί τους.

Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Ποδηματά
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Κολοτούρος
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ


Πρόγραμμα εκδηλώσεων Απριλίου – Μαΐου 2024

09.04.2024: Κουσουνή - Πανταζοπούλου Αφροδίτη, Δικηγόρος,
To sms ως αποδεικτικό μέσο (Διαδικτυακά, ώρα 8 μμ.)

16.04.2024: Ζιάκας Ευάγγελος, Δικηγόρος ΔΝ,
«Η προστασία του εμπορικού μυστικού στην πολιτική δίκη» (Διαδικτυακά, ώρα 8 μμ.)

23.04.2024: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ.:
«Η απόρριψη της αγωγής ως προώρως ασκηθείσας. Δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα». (Διαδικτυακά, ώρα 8 μμ.)

14.05.24: Ανθή Μπέκα, Δ.Ν., Εισηγήτρια στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
«Αρχή της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών και αυτεπάγγελτη εφαρμογή του δικαίου του καταναλωτή». Η εκδήλωση αφιερώνεται στην μνήμη του αείμνηστου συναδέλφου Ευάγγελου Βασιλακάκη, ομότ. καθηγητή της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. (Διαδικτυακά, 8 μμ.)

21.05.2024: Τσικρικάς Δημήτριος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,
«Κριτική θεώρηση της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ για την διασυνοριακή αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων». (Διαδικτυακά 8 μμ.)

28.05.2024: Παπαχρήστου Ιφιγένεια, Δικηγόρος, ΜΔΕ (ΕΚΠΑ), Υποψ. ΔΝ (ΔΠΘ),
«Η υπεισέλευση του υπερθεματιστή στην έννομη σχέση της μίσθωσης κατ’ άρθρο 1009 ΚΠολΔ - Ζητήματα διαχρονικού, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου». (Αίθουσα ΔΣΑ, 8 μμ.).