Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ξ. Μπιτζίδου, EC law and electronic communications: From sector specific regulation to EC competition law concepts, 2005

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
EC law and electronic communications: From sector specific regulation to EC competition law concepts
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-991-7
Σελίδες
XI + 181
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Ξ. Μπιτζίδου, EC law and electronic communications: From sector specific regulation to EC competition law concepts, 2005


Ξ. Μπιτζίδου, EC law and electronic communications: From sector specific regulation to EC competition law concepts, 2005

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο που παρέχει διεξοδική ανάλυση του «Νέου Ρυθμιστικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες», με ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στο διαρκώς εξελισσόμενο τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Το βιβλίο επιχειρεί να αναλύσει τις ως άνω ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση και με τους γενικούς κανόνες της Ε.Ε. περί ανταγωνισμού, παρουσιάζοντας έτσι δύο κατ’ αρχάς διαφορετικά θεσμικά μοντέλα, τα οποία όμως είναι κατ’ ουσίαν συμπληρωματικά τόσο στη θεωρία όσο και στην εφαρμογή τους.

Καθώς ο τομέας των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη υφίσταται σημαντικότατες αλλαγές, οι ρυθμιστικοί κανόνες που τον αφορούν θα προσαρμόζονται συνεχώς προς αυτές και θα επιζητούν καινοτόμες λύσεις στα νέα θέματα που θα προκύπτουν.

Είναι αναγκαία επομένως η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα σχετικά ζητήματα νομικών και οικονομολόγων και η παροχή εμβριθών αναλύσεων ως προς αυτά, πράγμα που αποτελεί και το στόχο αυτού του βιβλίου.

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, τεχνολογική σύγκληση, τεχνολογική ουδετερότητα, Εθνικές ρυθμιστικές αρχές, εσωτερική μεταφορά του πλαισίου.

An essential tool for practitioners, regulatory officials, lawyers and economists, which provides a consistent in depth analysis of the ‘’New EU Regulatory Framework for Electronic Communications’’ with a special focus on the application of EU Competi-tion rules to the constantly developing Electronic Communications sector/market. The book intends to make an assessment of the sector specific regulation patterns in com-parison to the general EU Competition rules representing them as two different but finally complementary institutional and regulatory models, both in theory and in practice (implementation). As the EU Electronic Communications Sector undergoes significant changes, coherency, innovative spirit and expanding up-to-date regulatory models should be the base of any future regulatory framework.

Key worlds: EC Competition Law, Sector specific regulation, New regulatory framework for Electronic Communications, convergence of the sectors, techno-logical neutrality, National Regulatory Authorities, implementation.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
EC law and electronic communications: From sector specific regulation to EC competition law concepts
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-991-7
Σελίδες
XI + 181
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού