Το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια


Διαδικτυακό σεμινάριο
 
 
 

Το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια

Εισηγητής: Σπύρος Τάσσης

07/02/2024

Ημερομηνία διεξαγωγής

07 Φεβ 2024 17:00 - 21:00

Διάρκεια

4 ώρες

Διαδικτυακό σεμινάριο

Online

Εισηγητής

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LL.M.
 

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της σειράς σεμιναρίων: Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων

Γενικά

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 4 ωρών για το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διαχειριστές ιστοτόπων και επαγγελματίες των νέων τεχνολογιών που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια.

Στόχος

Το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων στον Κυβερνοχώρο αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα τόσο για την προστασία βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων όσο και για την ικανότητα των οργανισμών να ανταπεξέλθουν σε ένα περίπλοκο και απαιτητικό περιβάλλον όπου κάθε μη επαρκώς προστατευμένη υποδομή και πληροφορία μπορεί να επιφέρει σημαντικές βλάβες σε μέρος ή το σύνολο ενός Κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναλύσουμε το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια με έμφαση στην προστασία των κρίσιμων υποδομών κάθε κράτους.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LL.M.

Ο κος Τάσσης είναι Δικηγόρος με επιστημονική εξειδίκευση (LLM) και πλέον των είκοσι ετών πρακτική ενασχόληση με τα ζητήματα του Δικαίου των Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας της Τεχνολογίας, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Διαδικτύου. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (www.dataprotection.gr), μέλος Δ.Σ. της European Federation of DPOs, ιδρυτικό μέλος και πρώην co-chair του Greek Chapter της IAPP (International Association of Privacy Professionals) και συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας Δικαίου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έχει συνεργαστεί με φορείς του Δημοσίου στην διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας NIS 1 και NIS 2 (Network and Information Systems Directives) καθώς και σε θέματα Κυβερνοασφάλειας και αναδυόμενων τεχνολογιών. Διδάσκει, ως visiting lecturer, τα νομικά θέματα της Πληροφορικής, του Διαδικτύου και των Προσωπικών Δεδομένων και είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Υπ.Δικ. για την Νομοθεσία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Δικαιοσύνη. Μέλος της συντακτικής ομάδας του νομικού περιοδικού ΔΙΤΕ (πρώην ΔιΜΕΕ), έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους ανάλυσης των θεμάτων των προσωπικών δεδομένων και της τεχνικής νοημοσύνης κι έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες και σχολιασμούς αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την κυβερνοασφάλεια και το δίκαιο επικοινωνιών και πληροφορικής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Πριν αναπτύξει το ιδιωτικό του γραφείο διετέλεσε νομικός σύμβουλος στην Vodafone και τον όμιλο DEMCO-Cosmoline.