Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων


Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων
 
 
 

Διακυβέρνηση διαδικτύου και δεδομένων

- Tο δίκαιο των eShops
- Το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια
- Το μέλλον της online διαφήμισης: Τεχνολογικές και ρυθμιστικές προκλήσεις
- Επιχειρηματικά μοντέλα με χρήση Raw Data: Ελευθερίες και νομικοί περιορισμοί

31/01/2024 - 21/02/2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής

31 Ιαν 2024
07 Φεβ 2024
14 Φεβ 2024
21 Φεβ 2024

Διάρκεια

16 ώρες

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων

Online

Εισηγητές

Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, PostDoc Νομικής Αθηνών (Προσωπικά Δεδομένα και Προστασία Καταναλωτή), CIPP/E
Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LL.M.
Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος, LL.M.
Γιάννος Παραμυθιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα διοργανώνουν σειρά τετράωρων σεμιναρίων για τις νέες τεχνολογίες και το δίκαιο, με τη συμμετοχή έγκριτων εκπροσώπων της νομικής πράξης.

Οι θεματικές που καλύπτονται είναι το δίκαιο των eShops, η κυβερνοασφάλεια, η online διαφήμιση και η χρήση μη προσωπικών δεδομένων (Raw Data) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Δείτε περισσότερα παρακάτω.

 

Περιλαμβάνει τα σεμινάρια:

1. Tο δίκαιο των eShops

31/01/2024

Στόχος

The Rise of the Platform Economy. Το ψηφιακό επιχειρείν διενεργείται μέσα από οικοσυστήματα πλατφορμών. Συμβατικές σχέσεις αναπτύσσονται όχι μόνο ανάμεσα σε καταναλωτές και εμπόρους, αλλά ανάμεσα σε πλατφόρμες και χρήστες, πλατφόρμες και επιχειρήσεις, οι οποίες δρουν συμβιωτικά και εν μέρει...

Εισηγητής

Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, PostDoc Νομικής Αθηνών (Προσωπικά Δεδομένα και Προστασία Καταναλωτή), CIPP/E
 
 
Περισσότερα »
 

2. Το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια

07/02/2024

Στόχος

Το επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων στον Κυβερνοχώρο αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα τόσο για την προστασία βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων όσο και για την ικανότητα των οργανισμών να ανταπεξέλθουν σε ένα περίπλοκο και απαιτητικό περιβάλλον όπου κάθε...

Εισηγητής

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LL.M.
 
 
Περισσότερα »
 

3. Το μέλλον της online διαφήμισης: Τεχνολογικές και ρυθμιστικές προκλήσεις

14/02/2024

Στόχος

Η online διαφήμιση αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Από τη χρήση ιχνηλατών (trackers) για σκοπούς διαφήμισης, έως την επικείμενη κατάργηση των cookies τρίτων μερών και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως τα...

Εισηγητής

Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος, LL.M.
 
 
Περισσότερα »
 

4. Επιχειρηματικά μοντέλα με χρήση Raw Data: Ελευθερίες και νομικοί περιορισμοί

21/02/2024

Στόχος

Ενώ το ενδιαφέρον του νομικού κόσμου για την ψηφιακή οικονομία επικεντρώνεται εδώ και χρόνια στη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εσχάτως έχει αναδυθεί στην επιφάνεια η νομική προβληματική της χρήσης μη προσωπικών δεδομένων [Raw Data] για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων...

Εισηγητής

Γιάννος Παραμυθιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος
 
 
Περισσότερα »