Οικονομικά Εγκλήματα: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης


Οικονομικά Εγκλήματα: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης
Οικονομικά Εγκλήματα: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης

Οικονομικά Εγκλήματα: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 16 ωρών

6, 13, 20 και 27/11/2023, 16:00 - 20:00

Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Δρ. Ποινικού Δικαίου, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ανακριτικής-Επιστημονικής Απόδειξης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ποινικολόγων και του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νομικών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ποινικολόγων, διοργανώνουν κύκλο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης με αντικείμενο τα Οικονομικά Εγκλήματα.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η Ερμηνεία και Πρακτική Εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ειδικών Ποινικών Νόμων και του Ποινικού Κώδικα, με προσανατολισμό στην Νομική Πράξη.

Ο προσανατολισμός του Προγράμματος είναι πρακτικός, με πραγματοποιούμενο στόχο ο συμμετέχων να αποκτά πλήρη και εμπεριστατωμένη γνώση και γόνιμη δημιουργικότητα για την Πράξη.

Κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκφράζονται ελεύθερα και επιλύονται απορίες και προβληματισμοί και διατυπώνονται σκέψεις και απόψεις από τους συμμετέχοντες, ενώ δίδονται ουσιώδεις κατευθύνσεις για την ορθή και λειτουργικά αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων περί Οικονομικών Εγκλημάτων στις ποινικές υποθέσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, φοιτητές, ερευνητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων για τα Οικονομικά Εγκλήματα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

i. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ii. Οικονομικά Εγκλήματα στον Ποινικό Κώδικα.

iii. Εγκληματική Οργάνωση και Συμμορία για τέλεση Οικονομικών Εγκλημάτων

iv. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου και ελαφρυντικές περιστάσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 16 ώρες (4 συνεδριάσεις Χ 4 ώρες η κάθε μία):

Δευτέρα 6/11/2023: 16:00-20:00
Δευτέρα 13/11/2023: 16:00-20:00
Δευτέρα 20/11/2023: 16:00-20:00
Δευτέρα 27/11/2023: 16:00-20:00

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Λόγω του πρακτικού προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του τρόπου διεξαγωγής τους, όπου δίνεται έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων, ο κύκλος είναι ολιγομελής, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 360 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

Για τους συνδρομητές του ΠραξΛογΠΔ, για Φοιτητές, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 288 Ευρώ.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά του.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμβάθυνσης και Ειδίκευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό.

Οι «Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ» διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση Κύκλου Εκπαίδευσης ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Κύκλου Εκπαίδευσης σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.