Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG


Seminar
 
 
 

Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG

Νέο δίκαιο της πώλησης ● Ειδικές μορφές πώλησης ● Διεθνείς πωλήσεις κινητών

Instructor: Αναστάσιος Βαλτούδης

20/04/2024

Date

20 Apr 2024 10:00 - 12:00 , 12:10 - 14:10 , 15:00 - 17:00

Duration

6 hours

Venue

Athens Capital Center Hotel

or via remote attendance

In collaboration with

Instructor

Anastasios Valtoudis

Σεμινάριο: Το δίκαιο της Πώλησης - Φυσική παρουσία

Personal attendance

Price: € 260.00

 
 

Σεμινάριο: Το δίκαιο της Πώλησης - Διαδικτυακή παρακολούθηση

Remote attendance

Price: € 260.00

 
 
Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές παρέχεται έκπτωση επί του κόστους συμμετοχής. Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα στο καλάθι αγορών όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας.
Για φοιτητικές εκπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο academy@sakkoulas.gr ή στο 210-3387884.

About

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Υβριδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 6 ωρών στο Δίκαιο της Πώλησης. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί διά ζώσης στο Athens Capital Center Hotel με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας zoom.

Audience

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιρειών, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του Δικαίου της Πώλησης.

Objective

Η κατανόηση, για την άμεση εφαρμογή στην πράξη, βασικών προβλημάτων ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου της πώλησης τόσο κατά τον ΑΚ, με επίκεντρο τη νομολογία του Αρείου Πάγου, όσο και της Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

Athens Capital Center Hotel: Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου 2, Σύνταγμα, Αθήνα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

INSTRUCTOR

Αναστάσιος Βαλτούδης