Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG


Σεμινάριο
 
 
 

Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG

Νέο δίκαιο της πώλησης ● Ειδικές μορφές πώλησης ● Διεθνείς πωλήσεις κινητών

Εισηγητής: Αναστάσιος Βαλτούδης

20/04/2024

Ημερομηνία διεξαγωγής

20 Απρ 2024 10:00 - 12:00 , 12:10 - 14:10 , 15:00 - 17:00

Διάρκεια

6 ώρες

Τόπος διεξαγωγής

Athens Capital Center Hotel

ή με διαδικτυακή παρακολούθηση

Σε συνεργασία

Εισηγητής

Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γενικά

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Υβριδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 6 ωρών στο Δίκαιο της Πώλησης. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί διά ζώσης στο Athens Capital Center Hotel με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας zoom.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιρειών, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων του Δικαίου της Πώλησης.

Στόχος

Η κατανόηση, για την άμεση εφαρμογή στην πράξη, βασικών προβλημάτων ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου της πώλησης τόσο κατά τον ΑΚ, με επίκεντρο τη νομολογία του Αρείου Πάγου, όσο και της Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online.

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.

Athens Capital Center Hotel: Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου 2, Σύνταγμα, Αθήνα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Αναστάσιος Βαλτούδης είναι Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Διαιτητής του ΕΟΔΙΔ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας), Διαιτητής του ΟΔΕΕ (Οργανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου), πρώην Διαιτητής της Εγνατίας Οδού Α.Ε., Νομικός Σύμβουλος ελληνικής συστημικής τράπεζας, μεταλλευτικής εταιρίας, ξενοδοχειακού ομίλου, Ιερού Ησυχαστηρίου (Μονής), λοιπών εταιριών αλλά και φυσικών προσώπων.
Έχει παρασταθεί σε πολυάριθμες υποθέσεις ενώπιον διαιτητικών και τακτικών δικαστηρίων της πολιτικής δικαιοσύνης όλων των βαθμών. Είναι, επίσης, Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης για το Αστικό Δίκαιο στο νομικό περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης στο νομικό περιοδικό «ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», Επιστημονικός Συνεργάτης λοιπών περιοδικών ιδιωτικού δικαίου και διαιτησίας, Μέλος του Εργαστηρίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Ταμίας του Δ.Σ. της Ένωσης Αστικολόγων (2020-2023), Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστικολόγων (2014-2017), Μέλος επιστημονικών ενώσεων, ενώ κατά καιρούς υπήρξε και Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών.
Δίδαξε Ενοχικό Δίκαιο επί δώδεκα (12) έτη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ενώ διδάσκει Ενοχικό Δίκαιο επί είκοσι οκτώ (28) έτη στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Έχει συγγράψει τέσσερις (4) Μονογραφίες Ενοχικού Δικαίου (για την ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, τις πωλήσεις επιχείρησης, τις συμβάσεις έργου καθώς και για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου), κατ’ άρθρον ερμηνείες Ενοχικού Δικαίου και πολυάριθμες Μελέτες, Γνωμοδοτήσεις και Παρατηρήσεις επί δικαστικών αποφάσεων σε ειδικά ζητήματα Ενοχικού και Τραπεζικού Δικαίου, Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου και Μεθοδολογίας του Δικαίου.