Βιβλιοπαρουσίαση: Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη


Βιβλιοπαρουσίαση: Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιβλιοπαρουσίαση: Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιβλιοπαρουσίαση

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση για το έργο του κυρίου Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρου, Εντ. Διδασκαλίας/Επ. Συνεργάτη Νομικών Σχολών ΕΚΠΑ/ΔΠΘ

Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία:

Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

την Πέμπτη, 2 Ιουνίου και ώρα 18:30 στο Κτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Γλυκερία Π. Σιούτη, Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Ράικος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικαστής ΟΗΕ

Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Ηλιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ