Επιστημονική Ημερίδα: Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη


Επιστημονική Ημερίδα: Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη
Επιστημονική Ημερίδα: Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη

Επιστημονική ημερίδα

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σας προσκαλούν σε επιστημονική ημερίδα με θέμα:

Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, ώρα 16:30

κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2023 - 16:30

16:30 - 17:00 Προσέλευση – Εγγραφές συνέδρων

17:00 - 17:30 Έναρξη Εκδήλωσης - Χαιρετισμοί

Δ. Σκαλτσούνης, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ζ. Βασιλάτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Ρ. Κλαμπατσέα, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ν. Λαγαρός, Κοσμήτορας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - 17:00 - 19:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κ. Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δ. Ράικος, Judge of the United Nations Appeals Tribunal, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Νομικής, τ. Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Η δημόσια σύμβαση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην μετά covid-19 εποχή

Σ. Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΣΒΙΚ
Βέλτιστες πρακτικές ανάθεσης έργων και μελετών

Θ. Βιτουλαδίτη, Εφέτης Δ.Δ.
Η υποχρέωση διαφάνειας και η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις

Α. Καλαφάτη, Εφέτης Δ.Δ.
Προσέγγιση στην έννοια Συμβάσεων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ν. Βράιλας, Γενικός Γραμματέας του ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ
Απονομοθέτηση και επίλυση διαφορών

19:00 - 19:15 ΔιάλειμμαΒ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - 19:15 - 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μ. Γκορτζολίδου, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δ. Μέλισσας, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Δικηγόρος
Δημόσιες συμβάσεις και Πολεοδομία στην τεχνητή νοημοσύνη

Π. Βαλδίρκας, Εφέτης Δ.Δ.
Η εκτός σχεδίου δόμηση. Νομολογιακές προσεγγίσεις

Κ. Σερράος, ΕΜΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Το δίκτυο των κοινόχρηστων οδών ως πολεοδομικό εργαλείο για την επαναδιαχείριση της εκτός σχεδίου δόμησης

Ε. Καραβέλατζη, Εφέτης Δ.Δ.
Το φαινόμενο της τακτοποίησης των αυθαιρέτων και οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις

20:30 - 20:45 Συζήτηση

Η Ημερίδα είναι αφιερωμένη στους αφυπηρετούντες Δικαστές του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών