[ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ] ΕΕΔ: Ομιλία Χρυσούλας Μιχαηλίδου - Έλεγχος δημόσιας τάξης σε σχέση με την επιδίκαση υπέρμετρης δικαστικής δαπάνης από αλλοδαπό δικαστήριο - Η απόφαση ΑΠ 579/2019


[ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ] ΕΕΔ: Ομιλία Χρυσούλας Μιχαηλίδου - Έλεγχος δημόσιας τάξης σε σχέση με την επιδίκαση υπέρμετρης δικαστικής δαπάνης από αλλοδαπό δικαστήριο - Η απόφαση ΑΠ 579/2019
[ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ] ΕΕΔ: Ομιλία Χρυσούλας Μιχαηλίδου - Έλεγχος δημόσιας τάξης σε σχέση με την επιδίκαση υπέρμετρης δικαστικής δαπάνης από αλλοδαπό δικαστήριο - Η απόφαση ΑΠ 579/2019
Η εκδήλωση αναβάλλεται, λόγω ανώτερης βίας στο πρόσωπο της Εισηγήτριας.

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές συναντήσεις

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00

Αίθουσα Τελετών ΔΣΑ (Ακαδημίας 60)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Χρυσούλας Μιχαηλίδου, Δικηγόρου, ΔΝ
Έλεγχος δημόσιας τάξης σε σχέση με την επιδίκαση υπέρμετρης δικαστικής δαπάνης από αλλοδαπό δικαστήριο - Η απόφαση ΑΠ 579/2019
20:40 – 21:00 Ερωτήσεις - παρεμβάσεις.