Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Το δίκαιο του Blockchain και των κρυπτοστοιχείων


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Το δίκαιο του Blockchain και των κρυπτοστοιχείων
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Το δίκαιο του Blockchain και των κρυπτοστοιχείων

Το δίκαιο του Blockchain και των κρυπτοστοιχείων

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 9 ωρών

6, 13 και 27/5/2023, 10:00 - 13:00

Διδάσκων: Ιωάννης Ρεβολίδης, Λέκτορας του δικαίου των αναδυόμενων τεχνολογιών, Ινστιτούτο για τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, Τομέας του Δικαίου των ΜΜΕ, των Επικοινωνιών και της Τεχνολογίας, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο της Μάλτας με τη συμμετοχή του Καθηγητή Joshua Ellul, του τμήματος πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Μάλτας, διευθυντή του Ινστιτούτου για τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού του Πανεπιστημίου της Μάλτας και πρώην διευθυντή της εθνικής ρυθμιστικής αρχής της Μάλτας για τη νομική ρύθμιση των αγορών κρυπτοστοιχείων

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 9 ωρών στο Δίκαιο του Blockchain και των κρυπτοστοιχείων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους νομικούς (δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους κ.λπ.) που επιθυμούν να αποκτήσουν εξοικείωση με το αντικείμενο των τεχνολογιών blockchain και εξειδίκευση αναφορικά με τα αναδυόμενα νομικά ζητήματα, ιδίως αυτά του ιδιωτικού και του αστικού δικονομικού δικαίου. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τόσο του νομικού που έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τις τεχνολογίες blockchain, όσο και αυτού που έχει επαφή με το σχετικό αντικείμενο, αλλά επιθυμεί να εμβαθύνει περαιτέρω σε αυτό. Για τον λόγο αυτό, οι προσφερόμενες συνεδρίες εμφανίζουν κλιμακωτή δυσκολία και διαμοιράζουν την ύλη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταδιακή εξοικείωση με το αντικείμενο και τους σχετικούς προβληματισμούς.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι τεχνολογίες blockchain εξέρχονται από το στενό αντικείμενο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (ιδίως των λεγόμενων κρυπτονομισμάτων) και διεκδικούν ρυθμιστικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις ψηφιακές υπολογιστικές εφαρμογές. Η ανάπτυξή τους θέτει μία σειρά από ιδιαίτερως γοητευτικά συνάμα και πιεστικά για την πράξη προβλήματα, όπως λ.χ. ποια η νομική φύση των κρυπτοστοιχείων και το ρυθμιστικό αυτών πλαίσιο; Ποιος ο ρόλος του ευρωπαίου και του εθνικού νομοθέτη και πώς επενέβη η Ε.Ε. στις αγορές των κρυπτοστοιχείων; Πώς διαμορφώνονται οι σχετικές αγορές και, κυρίως, ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις αποκτούν τα υποκείμενα των σχετικών επιχειρηματικών μοντέλων; Πώς θα συμμορφωθούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες στο επικείμενο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο; Τι είναι τα μη ανταλλάξιμα παραστατικά, γιατί έχουν κατακτήσει τις σχετικές αγορές και ποια η στάση του δικαίου απέναντί τους; Πώς επηρεάζουν τα κρυπτοστοιχεία τις ιδιωτικές συναλλαγές και πώς εισέρχονται σταδιακά στην δικαστηριακή πράξη; Ποια ζητήματα δημιουργούνται από την ανάπτυξη των λεγόμενων έξυπνων συμβάσεων; Ποιος ο ρόλος των δικηγόρων και των τακτικών δικαστηρίων στην εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν κρυπτοστοιχεία και σε ποια συμπεράσματα έχει καταλήξει η μέχρι σήμερα δικαστηριακή πρακτική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο; Στόχος του σεμιναρίου είναι να θίξει τους σχετικούς προβληματισμούς και να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη κατάρτιση για την επεξεργασία τους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1η συνεδρία: Εισαγωγή στην τεχνολογία blockchain και τις έξυπνες συμβάσεις (από κοινού με τον Καθηγητή Joshua Ellul)

- Η τεχνολογία Blockchain: ιστορικές καταβολές και αντιμενικοί στόχοι
- Η τεχνική διάταξη των συστημάτων blockchain: μορφολογία δικτύου
- Η υποκειμενική διάταξη των συστημάτων blockchain
- Ο τρόπος λειτουργίας των δικτύων blockchain, ιδίως σε σχέση με τα παραδοσιακά ψηφιακά δίκτυα
- Επιχειρηματικές και μη εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain στην ιδιωτική οικονομία αλλά και την δημόσια διοίκηση
- Εισαγωγή στην έννοια των έξυπνων συμβάσεων
- Μορφολογία και εφαρμογές των έξυπνων συμβάσεων
- Οι έξυπνες συμβάσεις στην ευρωπαϊκή και την εθνική έννομη τάξη (άρθρ. 47-52 ν. 4961/2022)

2η συνεδρία: Η γενεαλογία των κρυπτοστοιχείων και η νομική τους αντιμετώπιση, ιδίως ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις αγορές κρυπτοστοιχείων

- Συνολική επισκόπηση των προϊόντων στην αγορά των κρυπτοστοιχείων: cryptocurrencies, protocol tokens, stablecoins, non-fungible tokens, governance tokens, natural asset tokens etc
- Ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις αγορές κρυπτοστοιχείων: αντικειμενικό και υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής
- Cryptoassets
- Security tokens
- E-money tokens
- Asset-referenced tokens
- Νομικός χαρακτηρισμός των κρυπτοστοιχείων με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και ρυθμιστικό πλαίσιο
- Ανοιχτά ζητήματα και προοπτικές, ιδίως τα μη εναλλάξιμα κρυπτοπαραστατικά

3η συνεδρία: Η δικονομία των διαφορών που αφορούν κρυπτοστοιχεία

- Η τυπολογία των διαφορών που αφορούν κρυπτοστοιχεία
- Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών και τακτικά δικαστήρια
- Η διεθνής δικαιοδοσία για διαφορές που αφορούν κρυπτοστοιχεία
- Το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαφορές που αφορούν κρυπτοστοιχεία
- Επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω blockchain
- Η εφαρμοστέα διαδικασία στις διαφορές που αφορούν κρυπτοστοιχεία
- Κρυπτοστοιχεία, δίκαιο αποδείξεως και αναγκαστική εκτέλεση

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 9 ώρες συνολικά (3 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία):

Σάββατο 6/5/2023: 10:00 - 13:00
Σάββατο 13/5/2023: 10:00 - 13:00
Σάββατο 27/5/2023: 10:00 - 13:00

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 280 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.
Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 224 Ευρώ.
Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.
Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online.
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.