Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Νομοθετικές αλλαγές στα εγκλήματα διαφθοράς και ειδικότερα δωροληψίας/δωροδοκίας


Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Νομοθετικές αλλαγές στα εγκλήματα διαφθοράς και ειδικότερα δωροληψίας/δωροδοκίας
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Νομοθετικές αλλαγές στα εγκλήματα διαφθοράς και ειδικότερα δωροληψίας/δωροδοκίας

Νομοθετικές αλλαγές στα εγκλήματα διαφθοράς και ειδικότερα δωροληψίας/δωροδοκίας

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 9 ωρών

20, 27 & 29/6/2023, 17:00 - 20:00

Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης και Εμβάθυνσης 9 ωρών στις νέες διατάξεις του ΠΚ για τα εγκλήματα διαφθοράς και ειδικότερα δωροληψίας/δωροδοκίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή στην πράξη των νέων διατάξεων για τα εγκλήματα διαφθοράς.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αφορά τις νομοθετικές αλλαγές που επέφερε ο νέος Ποινικός Κώδικας (ν. 4919/2019) και οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά από αυτόν, σε ένα από τα βασικά κεφάλαια του Ειδικού Μέρους του ΠΚ, αυτό των εγκλημάτων διαφθοράς και ειδικότερα δωροδοκίας. Εξετάζεται η έννοια του υπαλλήλου στα υπηρεσιακά εγκλήματα μετά την κατάργηση του 263α ΠΚ αλλά και μετά το νέο περιεχόμενο που δόθηκε στην έννοια με τους ν. 4637/2019 και 4855/3021. Παρουσιάζονται οι αλλαγές στα εγκλήματα δωροληψίας-δωροδοκίας με τις διακεκριμένες τους μορφές, (δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών και δωροδοκίας πολιτικών αξιωματούχων), καθώς και η ειδική περίπτωση δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (396 ΠΚ). Συζητούνται επίσης τα αδικήματα της παράλειψης των προϊσταμένων των υπαλλήλων να εμποδίσουν πράξεις δωροληψίας που τελούνται από τους υφισταμένους τους αλλά και εκείνης των διοικητών επιχειρήσεων να εμποδίσουν πράξεις δωροδοκίας, στις οποίες προβαίνουν οι εργαζόμενοι χάριν της επιχείρησης. Η συζήτηση συμπληρώνεται με τα αδικήματα της εμπορίας επιρροής και του παράνομου πλουτισμού υπαλλήλου. Παρουσιάζονται, τέλος, βασικοί δικονομικοί θεσμοί αναφορικά με την αντιμετώπιση των εγκλημάτων διαφθοράς, όπως ο θεσμός των μαρτύρων του στέμματος, των ειδικών ανακριτικών πράξεων και του οικονομικού εισαγγελέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

• Η βασική έννοια του δημοσίου υπαλλήλου κατ’ άρθρο 13 περ. α΄ ΠΚ. Η διευρυμένη έννοια για τα εγκλήματα δωροληψίας/δωροδοκίας σύμφωνα με το άρθρο 237Β ΠΚ αλλά και με τις διατάξεις των άρθρων 235 § 4 και 236 § 3 ΠΚ (υπάλληλοι της ΕΕ, διεθνών οργανισμών και υπάλληλοι ξένων χωρών)
• Ειδικότερα η μετάβαση από το 263α ΠΚ στο 237Β ΠΚ και η θέση της νομολογίας (ΣυμβΕφΛαρ 3/2021 και ΑΠ 1139/2021)
• Τα εγκλήματα της κοινής δωροληψίας και δωροδοκίας. Οι έννοιες ειδικότερα της άμεσης ή έμμεσης παροχής-λήψης ωφελημάτων και της υπηρεσιακής πράξης (235, 236 ΠΚ)
• Ειδικές μορφές δωροληψίας/δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών (237 ΠΚ), δωροληψίας/δωροδοκίας πολιτικών αξιωματούχων (157, 157Α ΠΚ)
• Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα (396 ΠΚ)
• Παράλειψη αποτροπής πράξεων δωροληψίας εκ μέρους των προϊσταμένων υπηρεσιών (235 § 4 ΠΚ) και παράλειψη αποτροπής πράξεων δωροδοκίας εκ μέρους του διευθυντή επιχείρησης (236 § 3 ΠΚ)
• Εμπορία επιρροής-μεσάζοντες (237Α ΠΚ) και παράνομος πλουτισμός υπαλλήλου (235 § 3 ΠΚ)
• Η σχέση των εγκλημάτων δωροδοκίας με το αδίκημα της νομιμοποίησης βρώμικου χρήματος (ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4816/2021)
• Ο θεσμός των μαρτύρων του στέμματος (263Α ΠΚ), οι ειδικές ανακριτικές πράξεις (255 ΚΠοινΔ) και η λειτουργία του Οικονομικού Εισαγγελέα (33 επ. ΚΠοινΔ)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom σε 9 ώρες συνολικά (3 συνεδριάσεις x 3 ώρες η κάθε μία):

Τρίτη 20/6/2023: 17:00-20:00
Τρίτη 27/6/2023: 17:00-20:00
Πέμπτη 29/6/2023: 17:00-20:00

Κατά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου θα παρέχονται στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Συμμετοχής, υπογραμμένες από τον διδάσκοντα και τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συνεπής και αυτοπρόσωπη παρουσία των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού και ελέγχεται. Λόγω του προσανατολισμού του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και του τρόπου διεξαγωγής του το Σεμινάριο θα είναι ολιγομελές, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 280 Ευρώ, για το οποίο θα εκδίδεται το σχετικό φορολογικό παραστατικό.
Για Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νέους Δικηγόρους (7ετίας) και Δικαστές το κόστος συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος είναι 224 Ευρώ.
Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο κάθε συμμετέχων και η κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής, στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας και να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν ανάλογα με την ιδιότητά τους.
Αιτήσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα δίδακτρα με τον παραπάνω τρόπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Κατά την έναρξη των μαθημάτων θα παρασχεθεί βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, ακόμη, καθόλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, πρόσβαση στη βάση νομικών δεδομένων sakkoulas-online.
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διατηρούν το δικαίωμα α) να αναβάλουν την πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ή β) να ματαιώσουν την προγραμματισμένη πραγματοποίηση αυτού έως δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του από οποιαδήποτε αιτία.