Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος: Δημόσια Διοικηση, κατεύθυνση: Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία


Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος: Δημόσια Διοικηση, κατεύθυνση: Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία


Πατήστε εδώ για την προκήρυξη του προγράμματος