Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Το σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουσας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα

Το σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016, ώρα 17.30

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Συντονισμός:

Θεόδωρος Τροκάνας, Λέκτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευριπίδης Ρίζος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.30-17.45
Έναρξη Ημερίδας

κ. Δώρος Ιωαννίδης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

17.45-18.00
Χαιρετισμός

κ. Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

18.00-18.20
"Οι προϋποθέσεις της έγκυρης σύστασης του συμφώνου συμβίωσης, η λύση του και οι έννομες συνέπειες με βάση το ν. 4356/2015 της Ελλάδας"

κ. Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Μέλος Νομοπαρασκευαστικής  Επιτροπής Ν. 4356/2015

18.20-18.40
 "Οι σχέσεις των μερών του συμφώνου  συμβίωσης μεταξύ τους και με τρίτους κατά  το ν. 4356/2015 της Ελλάδας"

κ. Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη,  Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής

ΑΠΘ, Πρόεδρος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Ν. 4356/2015

18.40-19.20 "Ο Περί Πολιτικής Συμβίωσης Nόμος (Ν. 184(Ι)/2015) στην Κύπρο"

κ. Σωτήρης Λιασίδης, Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου

19.20-20.30
Παρεμβάσεις-Ερωτήσεις-Συζήτηση