Επιστημονική ημερίδα: Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου: ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης


Επιστημονική ημερίδα: Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου: ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης
Επιστημονική ημερίδα: Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου: ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης

Επιστημονική ημερίδα προς τιμήν του Καθηγητή Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού - επίδοση Liber Amicorum

Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου: ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, 17:00

Κεντρικό Αμφιθέατρο Ιδρύματος Ευγενίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ι. Επιστημονικό μέρος

Προεδρία: Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Α. Αστικό δίκαιο

Γεώργιος Λέκκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής λύσης της ανώνυμης εταιρείας

Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Η εξειδίκευση των αόριστων νομικών εννοιών στο ιδιωτικό δίκαιο – με αφορμή επίκαιρα ζητήματα από τη νομολογία του Αρείου Πάγου

Λάμπρος Κιτσαράς, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Η προβληματική της «ειδικής αφερεγγυότητας» κατά την εφαρμογή της παυλιανής αγωγής στις ενοχές είδους

Β. Πολιτική δικονομία

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η έλλειψη της μείζονος προτάσεως ως αναιρετική πλημμέλεια της δικαστικής αποφάσεως

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Η αοριστία της αγωγής στη σύγχρονη νομολογία

Σπυρίδων Τσαντίνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Η πρότυπη δίκη κατά το άρθρο 20Α ΚΠολΔ

ΙΙ. Τελετή επίδοσης Liber Amicorum

Προεδρία: Νικόλαος Ν. Νίκας, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Laudatio

Στέλιος Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Χαιρετισμοί

Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος ΔΣΑ και Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Χαράλαμπος Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Ρέμελης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Μαρία Γιούνη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Δημήτριος Μανιώτης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Επίδοση του Liber Amicorum στον Καθηγητή Κ. Φ. Καλαβρό:
Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσομάλλης, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Αντιφώνηση Καθηγητή Κ. Φ. Καλαβρού