ΕΕΔ: Ομιλία Δημητρίου Τσικρικά - Κριτική θεώρηση της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ για την διασυνοριακή αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων


ΕΕΔ: Ομιλία Δημητρίου Τσικρικά - Κριτική θεώρηση της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ για την διασυνοριακή αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
ΕΕΔ: Ομιλία Δημητρίου Τσικρικά - Κριτική θεώρηση της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ για την διασυνοριακή αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις

Τρίτη, 21 Μαΐου και ώρα 20:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Δημητρίου Τσικρικά, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Κριτική θεώρηση της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ για την διασυνοριακή αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
20:40 – 21:00 Προφορικές ερωτήσεις-παρεμβάσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ι. Έννοια και λειτουργία της αναγνωρίσεως μιας αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως.

ΙΙ. Συστήματα διασυνοριακής εκτελέσεως κατά το εθνικό και το ενωσιακό δικονομικό διεθνές δίκαιο.

  • 1. Actio judicati.
  • 2. Κήρυξη εκτελεστής της αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως (“exequatur”) - Ο κανόνας “exequatur sur exequatur ne vaut”.
  • 3. Διασυνοριακή εκτέλεση χωρίς ενδιάμεση διαδικασία.

ΙΙΙ. Η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C- 568/20 (H. Limited).

IV. Η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C- 700/20 (London Steam/Spain).

V. Κριτική θεώρηση των αποφάσεων υπό το πρίσμα της λειτουργίας και των εννόμων συνεπειών της διασυνοριακής αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση μέχρι την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην κορυφή της σελίδας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.