ΕΕΔ: Ομιλία Αφροδίτης Κουσουνή - Πανταζοπούλου - Το sms ως αποδεικτικό μέσο


ΕΕΔ: Ομιλία Αφροδίτης Κουσουνή - Πανταζοπούλου - Το sms ως αποδεικτικό μέσο
ΕΕΔ: Ομιλία Αφροδίτης Κουσουνή - Πανταζοπούλου - Το sms ως αποδεικτικό μέσο

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις

Τρίτη, 9 Απριλίου και ώρα 20:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:00 – 20:05 Εισαγωγή - Χαιρετισμός
20:05 – 20:40 Εισήγηση Αφροδίτης Κουσουνή - Πανταζοπούλου, Δικηγόρου
Το sms ως αποδεικτικό μέσο
20:40 – 21:00 Προφορικές ερωτήσεις-παρεμβάσεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Το SMS και η νομική του φύση

2. Το SMS ως στοιχείο του απορρήτου των επικοινωνιών

  • α. Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος
  • β. Το SMS ως προστατευόμενη από το άρθρο 19 του Συντάγματος επικοινωνία

3. Το SMS ως αποδεικτικό μέσο και η σχετική νομολογία

  • α. Το SMS ως παράνομο αποδεικτικό μέσο ως στοιχείο του απορρήτου
  • β. Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του SMS ως νόμιμου ή παράνομου αποδεικτικού μέσου
    • i. Ο τρόπος απόκτησης του SMS
    • ii. Η συναίνεση του άλλου μέρους της επικοινωνίας

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση μέχρι την Τρίτη, 9 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην κορυφή της σελίδας.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση είναι δωρεάν.