ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΡΗΓΕΝΗ


ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΡΗΓΕΝΗ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΡΗΓΕΝΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (Αίθουσα 212) στις 17:00.

17:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Παναγιώτης Γκλαβίνnς, Κοσμnτορας Νομικnς Σχολnς ΑΠΘ

Μιχάλης Χρυσομάλλης, Κοσμnτορας Νομικnς Σχολnς ΔΠΘ

Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικnς Συνέλευσnς Συμβουλίου τnς Ευρώπnς


17:30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιάννης Κτιστάκις, Δικαστnς στο ΕΔΔΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Βασίλειος Σκουρής, τ. Πρόεδρος ΔΕΕ, Πρόεδρος ΚΔΕΟΔ


17:45 Αναιτιολόγnτn απόρριψn αιτnματος για προδικαστικό ερώτnμα στο ΔΕΕ - Απόφασn ΓΕΩΡΓΙΟΥ (14.3.2023)

Παναγιώτης Βογιατζής, Δ.Ν., Εισnγnτnς ΔΕΕ


18:00 Πρόσβασn σε λογαριασμό βοnθείας ασθενούς - Απόφασn ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ (6.6.2023)

Χρήστος Τσεβάς, Δ.Ν., Εντεταλμένος διδασκαλίας Νομικnς ΔΠΘ, Επιστnμονικός συνεργάτnς ΕΕΔΑ


18:15 Υποχρέωσn αποτελεσματικnς έρευνας σε καταγγελία βίαιnς εξαφάνισnς - Απόφασn Β.Υ. (26.1.2023)

Ιωάννα Πέρβου, Δ.Ν., Εντεταλμένn διδασκαλίας Νομικnς ΔΠΘ 18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


19:00 Προσωπικά δεδομένα υπόδικων - Απόφασn ΜΑΡΓΑΡΗ (20.6.2023)

Γιώργος Δnμήτραινας, Αναπλnρωτnς καθnγnτnς Νομικnς ΔΠΘ


19:15 Κατάχρnσn δικαιώματος - Απόφασn ΛΕΝΗΣ (27.6.2023)

Κατερίνα Τσαμπή, Επίκουρn καθnγnτρια Νομικnς Πανεπιστnμίου Groningen


19:30 Θετικές υποχρεώσεις στnν επικοινωνία γονέα-τέκνου - Αποφάσεις Ι.Σ. (23.5.2023) και

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ (10.10.2023)

Ελένη Ζερβογιάννn, Αναπλnρώτρια καθnγnτρια Νομικnς ΑΠΘ 19:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ