Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου: Εκλογή Νέου Δ.Σ.


Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου: Εκλογή Νέου Δ.Σ.
Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου: Εκλογή Νέου Δ.Σ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, στα γραφεία των Εκδόσεων Σάκκουλα Α.Ε., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. Η Συνέλευση αυτή υπήρξε σημαντική για την πορεία της Εταιρείας, διότι ο Πρόεδρος του απερχομένου Δ.Σ. Καθηγητής Ι.Μ.Κονιδάρης, αναφέρθηκε στην απόφασή του να απόσχει από την υποβολή υποψηφιότητας για την εκλογή νέου Δ.Σ. και διατύπωσε την άγρυπνη μέριμνά του για την Εταιρεία από τη θέση πλέον του απλού μέλους της.

Τα μέλη της Εταιρείας εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την μέχρι τώρα καταλυτική παρουσία του απερχομένου Προέδρου και ασφαλώς προσβλέπουν στην αμέριστη φροντίδα του και από τη θέση του απλού μέλους που επέλεξε. Αντιστοίχως, εκφράζοντας την αναλογούσα τιμή, προσβλέπουν και τα μέλη του νέου Δ.Σ. που εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Νικολακάκης, Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κόντης, Δ.Ν.- Δικηγόρος

Γενική Γραμματέας: Ζωή Καραμήτρου, Δ.Ν.- Δικηγόρος - ΕΕ στον Συνήγορο του Πολίτη

Ταμίας: Δημήτριος Κρεμπενιός, Δ.Ν.- Δικηγόρος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Γεώργιος Ιατρού, Δ.Ν. - Δικηγόρος