Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα


Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα
Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
Δημήτριος Τίτσιας, Εφέτης

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:
Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Το νέο δίκαιο της πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον υπό τους Ν. 4967/2022 και 4933/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 19:00
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
https://authgr.zoom.us/j/95272252373

MEETING ID: 95272252373 | PASSCODE: 837109
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα χορηγηθούν κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων στο e-mail: