Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Έκτακτη Ανακοίνωση


Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Έκτακτη Ανακοίνωση
Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Έκτακτη Ανακοίνωση

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων στη συνεδρίασή του της 13.7.2021 αποφάσισε, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών εξελίξεων της πανδημίας του Covid-19 και για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, να αναβάλει τη διεξαγωγή με φυσική παρουσία του 45ου Πανελληνίου Συνεδρίου που είχε προγραμματισθεί για τις 9-12.9.2021 στην Τήνο. Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή του 45ου Πανελληνίου Συνεδρίου διαδικτυακά στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου αυτού θα ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο έγκαιρα, ώστε να διασφαλισθεί η όσον το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να διεξαγάγει μία από τις προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων στην Τήνο, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021